آقای دکتر بهروز ملکی

دکتر بهروز ملکی گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

آقای دکتر بهروز ملکی

Dr. Behrooz Maleki

گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز ملکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نیولیبرالیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 11
2 بررسی تطبیقی میان کشوری تاثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی (با استفاده از رویکرد فازی) (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 11، شماره: 1
3 تحلیل فازی رابطه اعتماداجتماعی با توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
4 تخمین پارامترهای مدل قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Green and one-pot synthesis of 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-dione derivatives by nanostructure cu-doped zno hollow sphere as catalyst (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
2 SO3H–functionalized Nano-MGO-D-NH2: Synthesis, Characterization and its Application for One-Pot Synthesis of Pyrano[2,3-d]pyrimidinone Derivatives in Aqueous Media (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
3 Synthesis of Tetrahydrobenzo[b]pyran Derivatives using SO3H–functionalized Nano-MGO-D-NH2 in Aqueous Media (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
4 بررسی و تحلیل کارایی فنی، تخصصی و اقتصادی تولید ذرت علوفهای در شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 حذف فلزات سنگین جیوه و کادمیوم از محلول های آبی به روش جذب سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
6 سنتز و عاملدار کردن نانولوله های کربنی در جهت حذف فلزات سنگین از محلول های آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
7 سیرتحول میل یا مناره از ابتدای پیدایش تا کنون (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
8 مدل های ارزیابی کارایی سیستم های پایگاه داده Database systems performance evaluation models (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند