آقای دکتر مجتبی عباسیان

دکتر مجتبی عباسیان گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران

آقای دکتر مجتبی عباسیان

Dr. Mojtaba Abbasian

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی عباسیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاح سلولوز با پیوندزنی پلی آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 4
2 Synthesis, characterization and swelling behavior investigation of gelatin- g-poly(acrylic acid-co-itaconic acid) (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 2، شماره: 3
3 تاثیر ده روز مصرف دارچین بر شاخص های بیوشیمیایی و عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
4 تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 6
5 مدلسازی و مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی GMDH و RBF در پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شرب شهر زاهدان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از تکنیک های پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده (CRP) جهت سنتز نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن نانوتیوب (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
2 اصلاح پلیمر طبیعی سلولز با استفاده از اینیفرتر -4 هیدروکسی 6، 63، 2، 2 - تترامتیل پی پیریدین N - اکسیTEMPOL پلیمریزاسیون رادیکال حد واسط نیتروکسیدی و تهیه کوپلیمرهای پیوند سلولزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
3 اصلاح پلیمر طبیعی سلولز با پیوندزدن کنترل شده استایرن با استفاده از روش پلیمریزاسیونرادیکالی حد واسط نیتروکسیدی و آغازگر 2،2،6،-6 تترامتیل پی پیریدین N- اکسی TEMPO (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
4 اصلاح خواص پلی پروپیلن ایزوتاکتیک با استفاده از پیوند نمودن کنترل شده پلی متیل متاکریلات (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
5 Forecasting Water Pollution with Regard to Macroeconomic Variables in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 Preparation of ZnO/polymer core-shell nanocomposites by controlled radical polymerization (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 Synthesis and characterization of amphiphilic liquid-crystalline hydroxypropyl cellulose containing p-methoxy azobenzene (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 بررسی ارتباط بین شاخصهای اقتصادی کسب وکار و کیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
9 بررسی پیوند مونومر حاوی عوامل به تاخیر انداز شعله به روش پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده بر روی سلولز پنبه طبیعی و تهیه نانو کامپوزیت مربوطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
10 بررسی مزیت نسبی بخش های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
11 بررسی مسائل بازاررسانی خرمای مضافتی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
12 تاثیر صادرات غیر نفتی در خلق حماسه اقتصادی با تاکید بر نقش گمرکات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
13 تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی با استفاده از مدلهای اقتصادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 تنوع و پراکنش خفاش های دم موشی جنس Rhinopoma در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
15 تهیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات/ مونت موریلینت به روش ترکیب کردن در فاز محلول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
16 جایگاه تولید و فرآوری خرما در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
17 سنتز نانوکامپوزیت پلی آمینواستایرن / اکسید روی با ساختار مشخص با استفاده از پلیمریزاسیون پیوندی رادیکالی کنترل شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
18 سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت پلی یورتان _کربن نانوتیوب با استفاده از پلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
19 سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت رسانای الکتریکی گرافت کوپلیمر پلی استایرن / پلی پیرول به کمک 4-وینیل بنزیل کلراید با روش NMRP وپلیمریزاسیون شیمیایی و الکتروشیمیایی پیرول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
20 سنتز وشناسایی نانوکامپوزیت کوپولیمر رسانای الکتریکی پلی استایرن پلی پیرول به روش ATRP وشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
21 عوامل مؤثر بر شیوه‌های فروش خرما در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
22 نگاهی به قاچاق کالا و تاثیر آن برامنیت اجتماعی ـ اقتصادی دراستان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
23 هیدروکسیل دار کردن پلی پروپیلن ایزوتاکتیک برای انجام واکنشهای پیوندی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده