آقای دکتر محمد دکامین

دکتر محمد دکامین دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران

آقای دکتر محمد دکامین

Dr. Mohammad G Dekamin

دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد دکامین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران