دکتر فرهاد اعتباری

دکتر فرهاد اعتباری

دکتر فرهاد اعتباری

Dr. Farhad Etebari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار پویا با در نظرگرفتن تقاضای وابسته به قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
2 ارائه یک مدل ریاضی استکلبرگ جهت تخصیص سلاح به هدف با در نظر گرفتن حملات توام هوایی و زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 18، شماره: 59
3 ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله ی مکانیابی- مسیریابی مواد غذایی فاسد شدنی با در نظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 67
4 Decision Support System for Dynamic Pricing of Parallel Flights (دریافت مقاله) مجله بین المللی اطلاعات تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
5 Modelling and optimization of a tri-objective Transportation-Location-Routing Problem considering route reliability: using MOGWO, MOPSO, MOWCA and NSGA-II (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 14، شماره: 2
6 تحلیل پروژه های کلان بر اساس ابعاد پایداری و با رویکرد چابکی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها؛ مورد مطالعه پروژه های کلان شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 3
7 توسعه مدل همیاری وسائل نقلیه یخچالی و غیریخچالی برای کالاهای فسادپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 65
8 قیمتگذاری پویای پروازهای موازی با درنظرگرفتن رفتار انتخابی مشتری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
9 مدلسازی مسئله مسیریابی-موجودی سبز با در نظر گرفتن وسائل نقلیه هیبریدی و حل آن توسط الگوریتم جستجوی همسایگی بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 4
10 یک مدل استوار دو هدفه برای مکان یابی- مسیریابی و اشتراک گذاری ظرفیت در مناطق ناحیه بندی شده تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار پویا با در نظرگرفتن تقاضای غیر قطعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه مدلی به منظور تصمیم گیری درخصوص نحوه ارائه محصولات خاص درصنعت هواپیمایی درفضای رقابتی موجود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارایه ی یک مدل بهینه سازی مصرف سوخت برای مسیله ی مکانیابی- مسیریابی مواد غذایی فاسد شدنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
4 ارایه ی یک مدل سبز برای مسیله ی مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره در زنجیره لجستیک سرد و حل آن با الگویتم شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
5 ارایه یک مدل ریاضی برای مسیله ی مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره سبز در زنجیره ی لجستیک سرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 ارایه یک مدل مساله مسیریابی وسایل نقلیه مواد فاسد شدنی با در نظر گرفتن تابع هزینه رضایت مندی مشتری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارایه یک مدل مسیریابی وسایل نقلیه سبز با درنظر گرفتن حمل بار در برگشت و حل آن با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 ارایه یک مدل مسیریابی وسایل نقلیه سبز با درنظر گرفتن حمل بار در برگشت و حل آن با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
9 ارزیابی و مدلسازی انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین سبز در شرایط تقاضای وابسته به قیمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
10 انتخاب تأمین کننده و تعیین میزان تکمیل قطعات پیش ساخته دریافتی در مدل جامع مدیریت ساخت (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
11 شبیه سازی زنجیره تامین با استفاده از عامل های هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
12 مدلسازی مساله مسیریابی موجودی در شبکه زنجیره تامین سبز با فرض وسایل حمل و نقل ناهمگن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
13 مدلسازی مساله مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
14 مدلسازی مساله مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 مدلسازی مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار و حل توسط الگوریتم شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
16 مدلسازی مسیله مسیریابی- موجودی سبز با در نظر گرفتن وسایل نقلیه الکتریکی وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 مسئله مسیریابی وسایل نقلیه الكتریكی چند كالایی با جداسازی ناوگان براساس نوع كالای ارسالی و تحویل جزئی و حل با الگوریتم فراابتكاری (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع