آقای دکتر محسن نیکورزم

دکتر محسن نیکورزم گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

آقای دکتر محسن نیکورزم

Dr. Mohsen Nikoorazm

گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن نیکورزم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران