آقای دکتر محسن نیکورزم

دکتر محسن نیکورزم گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

آقای دکتر محسن نیکورزم

Dr. Mohsen Nikoorazm

گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن نیکورزم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new nickel complex supported on MCM-41 as an efficient and recyclable catalyst in the organic reactions (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
2 A new Schiff‑base complex of copper supported on MCM-41 as an organic–inorganic hybrid nanocatalyst in the organic reactions (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
3 C-C coupling reactions catalyzed by Fe3O4@PTA-Pd as recyclable and efficient heterogeneous nanocatalyst (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
4 Cu(II)/L-His@Fe3O4 supported on magnetic nanoparticles: a highly efficient and recoverable catalysts for organic transformations (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
5 Cytosine complex of copper on MCM-41 nanoparticles as a highly efficient and reusable nanocatalyst for organic reactions (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
6 New Schiff base complex of zirconium on mesoporous MCM-41 as highly efficient nanocatalyst for the synthesis of tetrazoles and sulfoxides (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران