آقای دکتر حمید گودرزی افشار

دکتر حمید گودرزی افشار گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

آقای دکتر حمید گودرزی افشار

Dr. Hamid Goudarzi Afshar

گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید گودرزی افشار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ارتباطات شیمی ایران