آقای دکتر شهریور روستایی

دکتر شهریور روستایی استادیار دانشگاه تبریز

آقای دکتر شهریور روستایی

Dr. Shahrivar Roostaei

استادیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهریور روستایی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسی بپذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه 1 شهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 95
2 ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
3 ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه موردی کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
4 ارزیابی میزان سازگاری و مطلوبیت پارک های محله ای با استفاده از GIS (مورد نمونه: پارک های محله ای منطقه 2 شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
5 بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
6 تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
7 تحلیلی فضایی بر نابرابری های آموزشی و نقش آن درپایداری اجتماعی شهریبا روش های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز)) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری تراکمی شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
2 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه و گسترش اینفضاها در شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
3 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه وگسترش این فضاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 بررسی تأثیر مالکیت مسکن در توان مشارکت زنان در ایجاد کاربریهای عمومی شهری (مطالعه موردی: سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه آزاد ارس طی سالهای 2002، 2010 و 2018 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 بررسی توزیع خدمات شهری در فضاهای شهری با رویکرد عدالت فضایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
7 بررسی مفهوم عدالت در مکاتب مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
8 بررسی نقش توسعه دانایی محوردر مدیریت شهری کلانشهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
9 بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تابآوری حوضه دریاچه ارومیه با تاکید بر رویکرد CBO (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
10 تئوری شهری هوشمند و مدیریت هوشمندانه پرداخت الکترونیک در سیستمهای حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
11 تحلیل تاثیر پراکنش فضایی خدمات شهری در تامین عدالت توزیعی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
12 تحلیل فضایی نابرابریها بر پایه شاخص های اقتصادی در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
13 تحلیلی از تأثیر گذاری پارادایمهای اقتصادی – اجتماعی بر شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
14 تحلیلی بر فرایند بروکراسی اداری در ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه دانایی محور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
15 تحلیلی بر نقش استراتژی توسعه شهری در تحقق اهداف مناطق آزاد کشور:مورد: منطقه آزاد ارس شهر جلفا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری 
16 چالشهای برنامه ریزی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
17 سطح بندی شهرستان های استان کردستان از لحاظ زیرساخت های گردشگری در محیط GIS با استفاده از مدل های AHP فازی و Topsis فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18 شهر الکترونیک راهکاری برای رسیدن به مدیریت واحد در مناطق آزاد کشور، با تاکید بر ارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
19 عدالت فضایی راهبرد عدالت اجتماعی در برنامهریزی شهری شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
20 مدلسازی مکانیابی کاربری پارگینگ های عمومی محله ای با استفاده از مدل تحلیل شبکه 1 نمونه مورد مطالعه: منطقه 3شهرداری تبریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 مدیریت بحران زلزله با بررسی کاربری اراضی مطالعه موردی: تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
22 نقش شهرداری الکترونیکی در گستردگی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد: مرند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
23 نگرش سیستمی در تغیرات کاربری اراضی با مدل DPSIR (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران