آقای دکتر موسی عابدینی

دکتر موسی عابدینی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر موسی عابدینی

Dr. Musa Abedini

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر موسی عابدینی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم آبشار آفرینه شهرستان پلدختر و تنگه شیرز شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل پرالونگ (استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
2 ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم آبشار بیشه شهرستان درود و تنگه شیرز شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل پرالونگ (استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
3 ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه با پردازش داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
4 ارزیابی توانمندی های ژئو توریستی شهرستان رامیان با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
5 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر با استفاده از تکنیکSWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
7 ارزیابی توانهای گردشگری منطقه نمونه گردشگری حماملوی ورزقان در آذربایجانشرقی به روش SWOT (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
8 ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از معادله اصلاح شده فرسایش جهانی خاک (RUSLE) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پیله رود، استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 ارزیابی کمی فعالیت های تکتونیکی با استفاده از شاخصهای ژئومورفومتری ونقش آن درمدیریت و توسعه پایدار شهرستان بیجار (دریافت مقاله) نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین
10 ارزیابی کمی فعالیت های تکتونیکی با استفاده ازشاخص های ژئومورفومتری و نقش آن درتوسعه پایدارشهرستان بیجار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
11 ارزیابی و پهنه بندی احتمال خطر زمین لغزشهای منطقه ی گلستان شهرستان خلخال با استفاده از مدل LIM (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 انتخاب جهت توسعه شهر با استفاده از GIS نمونه موردی: شهر اهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
13 انتخاب مکان بهینه برای توسعه فیزیکی آتی شهر نمین با استفاده از مدل همپوشانی وزنی در محیط GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
14 برآورد پتانسیل رسوبدهی در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده ازمدل هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
15 برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در هر حوزه آبخیز عنبرآن با استفاده از مدل WEPP و GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
16 برآورد مقدار رسوب حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از دو مدل EPM و Fournier در محیط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
17 برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده از مدل EPM (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
18 بررسی اثرات خشکسالی بر آبخوان دشت ایذه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
19 بررسی ارتباط فرونشست زمین و افت سطح آب های زیرزمینی در شهرستان کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط GIS (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
20 بررسی برآورد رواناب در حوضه آبریز حویق با استفاده از GIS ARC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
21 بررسی پتانسیل رسوبدهی و شدت فرسایش حوضه آبخیز سولاچای-اردبیل با استفاده از مدل هیدروفیزیکی در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
22 بررسی پتانسیل فرونشست شهرستان کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
23 بررسی پتانسیل های گردشگری در پهنه های کارستی با تاکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی ناهمواری های بیستون - پرآو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
24 بررسی پیدایش و تحول مخروط افکنه های دامنه ی جنوبی میشو داغ آذربایجان شرقی با تاکید بر فعالیتهای نیوتکتونیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
25 بررسی توانمندی های برخی از لندفرم های ژئوتوریستی شهرستان خلخال با استفاده از روش کومانسکو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 بررسی توسعه ی فیزیکی شهرستان بیجار بر پایه معیارهای طبیعی و مکان یابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 بررسی عوامل موثر بر وقوع سیل در حوضه حویق با استفاده ازمدل ANP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
28 بررسی عوامل موثر بر وقوع سیل در حوضه زنجانرود با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
29 بررسی عوامل موثر در خاکزائی و فرسایش خاک حوضه آبریز دریاچه توریستی نئور و راهکارهای کنترل فرسایش خاک و مدیریت محیط از طریق و روشها و تکنیکهای کمی(جنوبشرق اردبیل) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
30 بررسی عوامل موثر در کاهش بیلان منابع آب زیرزمینی در دشت مریوان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
31 بررسی فرسایش خاک و تولیل رسوب در حوضه آبخیر بالا دست سد یامچی با استغاده از روشEPM ‏و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
32 بررسی کاربردی مقاومت لیتولوژیکی و ویژگیهای فیزیکی سازند های زمین شناسی و سطحی در جهت پایداری توسعه فیزیکی شهر (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
33 بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک منطقه شهرکوثر(گیوی) جهت مکانیابی بهینه برای توسعه فیزیکی آتی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
34 بررسی مسائل ناشی از کاربریهای غیراصولی و شتابان در اراضی بخش جنوب شهر اردبیل(ناحیه دریاچه توریستی شورابیل) و ارزیابی توانهای محیطی آن جهت ارائه راهکارهای صحیح کاربری اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
35 بررسی مسائل هیدروژئومورفولوژی نشستگاه( Site) شهر گرمی و ممیزی مناطق پایدار و ناپایدارجهت کاربری متناسب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
36 بررسی مسائل هیدروژئومورلوژی و فرونشست ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت اردبیل و راهکارها (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
37 بررسی نقش مخاطرات هیدروژئومورفولوژی در ناپایداری ساخت و سازه های شهر توریستی سرعین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 بررسی نقش عامل توپوگرافی و زمین شناسی در توسعه کالبدی شهر سنندج با استفاده از Arc GIS (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
39 بررسی نقش مخاطرات هیدورژئومورفولوژی و ویژگی سازندهای سطحی در تعیین کاربری اراضی شهری و پایداری وناپایداری بسترهای طبیعی (زیر ساخت ها) در فونداسیون ساخت و سازها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی و تحلیل مخاطرات ژئومورفولوژیکی مؤثر در توسعه محدوده شهر مشگین شهر با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط Arc GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 بررسی و تحلیل ویژگیهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز سولاچای با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
42 پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوری چای) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
43 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP و نرم افزار های EC و GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز نوژیان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
44 پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه زنجانرود با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
45 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه های آبخیز شهری با استفاده از مدل WLC (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهر ایذه- خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
46 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIG (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه رضی چای با استفاده از مدل ANP (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 پهنه بندی خطرزمین لغزش با مدل AHP و نقش آن در برنامه ریزی شهری« مطالعه موردی شهرستان بیجار: (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
50 پهنه بندی فرسایش پذیری خاک با استفاده ازمدل تاپسیس درحوضه آبخیز نیرچای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
51 تاثیر اقلیم برمعماری و توسعه گردشگری شهرستان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
52 تاثیر تغییر کاربری اراضی در افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب و پیشنهاد کاربری مناسب با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی، حوزه آبخیز خیاوچای، اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
53 تأثیر توریسم بر سرانه کاربریهای اراضی شهر توریستی سرعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
54 تجزیه و تحلیل ژئوموفولوژی کرانه های جنوبی اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان آذریایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
55 تجزیه و تحلیل کمی نقش فرسایش خندقی در میزان فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه آبخیز گوجا قیه با بهره مندی از روشها و تکنیکهای جدید به منظور مدیریت بهینه حوضه ( شمال غرب زنجان) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
56 تجزیه و تحلیل کمی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز اسکو چای با تاکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی و راهکارهای آبخیزداری جهت کنترل فرسایش خاک و مدیریت آن ( جنوب تبریز ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
57 تجزیه و تحلیل مسائل ژئومورفولوژی گسل و زیر ساخت کلان شهر تبریر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
58 تحلیل و بررسی وضعیت نئوتکتونیکی حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و تکنیک GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
59 تحلیل و پهنه بندی خطر سیلاب درحوضه آبخیز شهر ایذه با استفاده از مدل های تجربی و سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
60 تحلیلی بر اثرات ژیومورفیکی گسل تبریز با پردازش دادههای ماهوارهای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
61 تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت روانسر - سنجابی با استفاده از AHP,GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
62 تهیه نقشه ی حساسیت به خطر وقوع زمین لغزش(LSI) با استفاده از روش نسبت فراوانی (FR) در محیط ArcGIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز نوژیان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
63 تهیهی نقشه ی ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره ی چالابی حوزه ی آبخیز خیاوچای با استفاده از مدل WETSPA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
64 تهیهی نقشهی پارامترهای مرتبط با کاربری اراضی حوزهی آبخیز خیاوچای با استفاده از مدل WETSPA و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
65 رویکرد بنچ مارکینگ در طرح مسکن سازگاربا اقلیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
66 رویکردهای آشکارسازی زمین لغزش و راهکارهای پایدارسازی دامنه ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
67 ژئو توریسم شهرستان کرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
68 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل WetSpa حوزه ی آبخیز خیاوچای مشکین شهر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
69 شناسائی پدیده های توریستی شهرکرمانشاه ونقش آن در توسعه پایدارمنطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
70 کاربرد پردازش تصویر شیءگرا در سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
71 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه خیاوچای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
72 کاربرد فناوری GIS در پهنه بندی و براورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز دهکده سفید (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
73 کاربرد مدل LIM در پهنه بندی احتمال خطر زمین لغزش های منطقه ی علی آباد خلخال (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
74 کاربردGISدر تحلیل و بررسی عناصر فیزیوگرافی حوضههای آبخیز شهری مطالعه موری: حوضه شهری ایذه – خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
75 کاربردGISدر شناسایی و پهنه بندی مخاطرات محیطی شهرها (مطالعه موردی حوضه شهری ایذه خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
76 مدیریت شهری با تاکید برتوسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS نمونه موردی شهرماکو (دریافت مقاله) نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین
77 مطالعه موردی مخاطرات هیدروژئومورفولوژی و مورفودینامیک فعال در ناپایداری فونداسیون ساخت و سازها درکلان شهر تبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
78 مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین پژوهشی در پتانسیل های محیطی و اثرات آن بر گردشگری و کاربری اراضی با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
79 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیزصوفی چای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
81 مکان یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر سرعین با استفاده از مدل فازی و همپوشانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
82 نقش ژئومورفولوژی در مکانیابی بهینه جهت برنامه ریزی متناسب و مدیریت پایدار شهری (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری