آقای دکتر سید کاظم علوی پناه

دکتر سید کاظم علوی پناه استاد تمام دانشگاه تهران

آقای دکتر سید کاظم علوی پناه

Dr. Seyed Kazem Alavi Panah

استاد تمام دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید کاظم علوی پناه در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توسعه فیزیکی شهر اردبیل در بازه زمانی 30 ساله (دریافت مقاله) چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
2 ارزیابی کارایی تکنیک سنجش از دور در پایش دریاچه نمکی پلایای کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
3 با ماده آلی خاک در منطقه ETM+ بررسی ارتباط بین مقادیر انعکاس فرااتمسفری سنجنده خشک دشت قم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
4 برآورد تابش خالص طول موج کوتاه خورشید با استفاده از تصاویر سنجنده ی مودیس تحت شرایط آسمان صاف و ابری ( مطالعه ی موردی : استان تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 برآورد غلظت رسوبات معلق در آب های سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
6 بررسی اثر بافت بر بازتاب سطحی خاک در منطقه پلدختر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی تغییرات مکانی شوری خاک در منطقه یزد - اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای Etm+ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی داده های محدوده مرئی سحنده ETM+ به منظور برآورد رنگ خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی عملکرد چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
10 بررسی میزان کارایی داد ههای ماهواره ای ETM+ در تعیین رنگ خاک در اراضی دشت گرگان با ایجاد همبستگی بین داده های صحرایی رنگ خاک و مقادیرر قومی بازتاب در طیف مرئی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی و تخمین تراکم چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS-1D (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 بهره گیری از مقادیر رقومی سنجیده LISS-II در تخمین شوری خاک سطحی به روش کریجینگ، مطالعه موردی: دشت ارسنجان استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک در مطالعه طیفی بافت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تشخیص نشت نفت با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور ماهواره ای(مطالعه موردی: خلیج فارس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15 تهیه نقشه کاربری اراضی در سامانه Google Earth Engine ، با استفاده از روش بهینه سازی تاگوچی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 تهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
17 طراحی ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر نقشه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
18 کاربرد سنج از دور در بررسی تغیرات پوشش گیاهی تپه های شنی و اراضی اطراف آن (مطالعه موردی ارگ حاشیه کویر دامغان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
19 کاربرد سنجش از دور ماهواره ای در مدیریت پایدار منابع شیلاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
20 مدیریت دفع پسماندهای شهر کابل با استفاده ازسنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 مطالعه تعدادی از ویژگی های گندم با استفاده از داده های سنجش از راه دور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات