آقای دکتر قاسم عزیزی

دکتر قاسم عزیزی دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر قاسم عزیزی

Dr. Ghasem Azizi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قاسم عزیزی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
2 ارزیابی سهم تغییر اقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
3 ارزیابی عملکرد بهره برداری از سدهای حوضه آبریز ارومیه با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
4 بازسازی تغییرات اقلیمی هولوسن و پلییستوسن پسین منطقه زاگرس میانی با استفاده از شواهد گرده شناسی تالاب هشیلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 11
5 بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه با استفاده از حلقه های درختی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
6 بازسازی دمای بیشینه بهار- تابستان در یال غربی زاگرس میانی با استفاده از یک گاه شناسی منطقه ای (2010-1750) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
7 برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجیچای به روش سینوپتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
8 برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستانبا استفاده از داده های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
9 تاثیر برهمکنش تمرینات استقامتی تداومی و تزریق هموسیستیین بر پراکسیداسیون لیپیدی و دستگاه ضداکسایشی مغز موش های نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
10 تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تاثیرات تغییر اقلیم بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
11 تغییر پذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 13
12 ردیابی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 7
13 معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
14 واکاوی الگوهای همدید- پویشی بارش های ابرسنگین فراگیر تابستانه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء سرویس صندوق شخصی در بخش توزیع مرسولات با رویکردی نوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
2 ارتقاء سرویس صندوق شخصی در بخش توزیع مرسولات با رویکردی نوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 ارزیابی خصوصیات ریز ساختاری، مکانیکی و الکتروشیمیایی اتصال بهینه ایجاد شده بر Al-5083H321 توسط فرآیند FSW (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
4 ارزیابی طرحواره های بارش همرفتی مدل اقلیم منطقه ایregcm4.1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
5 الگوریتم های پردازش سیگنال ماوراصوت برای تعیین خواص چندلایه ای های نازک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
6 پایش خشکسالی در دو قرن اخیر در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از گاه شناختی درختی، مطالعه موردی حوزه کرخه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 پست و فناوری اطلاعات، فرصت یا تهدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
8 تحلیل همدیدی فراگیرترین توفان منطقه‎ای گردوغبار بهاره ایران در دو دهه گذشته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
9 تغییرپذیری بیشینه بارش روزانه در منطقه زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
10 تکنیک های پردازش سیگنال ماورا صوت برای سنجش آسیب مواد ساخت یافته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
11 رابطه ارتفاع از سطح دریا و متوسط پهنای حلقه های رویشی جنس ارس در ارتفاعات شمالی استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
12 روش های پردازش سیگنال ماوراصوت برای آشکارسازی عیوب در مواد کامپوزیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
13 روند بیابانزایی در ایران مطالعه موردی : دشت سیستان در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
14 روند تغییرات روزهای با بارش سنگین در زاگرس فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
15 واکاوی آماری پدیده های گردوغبار در عراق در دهه های اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار