خانم دکتر فریبا کرمی

دکتر فریبا کرمی استاد تمام دانشگاه تبریز

خانم دکتر فریبا کرمی

Dr. Fariba Karami

استاد تمام دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فریبا کرمی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان های اکولوژیکی حوضه های آبریز لیقوان چای و سعیدآباد چای جهت مکانیابی دهکده های گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 12
2 بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
3 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگران داخلی (نمونه موردمطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 2
4 فرآیند های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده های ماسه ای جلگه خوزستان مطالعه موردی : ریگ شمال اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new method for video object tracking by adaptive Kalman filter (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 ارزیابی رضایت گردشگران شهری از عىاصر مبلمان شهری (مطالعه موردی: پارک ائل گولی تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
3 ارزیابی زئومورفیکی تکتوتیک فعال در حوضه سرندچای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
4 ارزیابی ژئومورفوتوریسم در منطقه ارسباران با مدل REYNARD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
5 ارزیابی شاخص شناسایی خشکسالی و درصد بارندگی نرمال در تعیین خشکسالیهای ایستگاه خوی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی قابلیت های ژئومورفوسایت های گردشگری در شهرستان مریوان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
7 ارزیابی کارایی مدل نش در برآورد سیلاب در حوضه های آبریز مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های جامع شهری (مطالعه موردی : شهر مراغه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
9 ارزیابی نسبی تاثیر فعالیت های تکتونیکی در حوضه های اسکو چای و آذرشهرچای با استفاده از شاخص های ژئومورفیک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
10 استراتژی های توسعه ی گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (نمونه موردی: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
11 اولویت بندی خرید گردشگران داخلی از مراکز تجاری بازار تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 اولویت بندی نواحی تولید رسوب بالادست حوضه آبریز اهرچای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
13 بازاریابی گردشگری روستایی شهرستان ورزقان (مطالعه موردی روستای لله لو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی وقوع خشکسالی های اخیر و پایش مکانی پیامدهای آنها، در حوضه های کوهستانی مناطق نیمه خشک (با استناد به مدارک و شواهد میدانی) مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای - واقع در دامنه های غربی کوهستان سهند (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
15 بررسی اثرات هوازدگی بر ویژگیهای هیدروشیمی آبهای سطحی جنوب توده کوهستانی سبلان مطالعه موردی: آغمیون چای و تاجیارچای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
16 بررسی پتانسیل های ژئوتوریستی غار کرفتو (شهرستان دیواندره) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
17 بررسی تاثیر تغییر بارش برروند افت سطح ایستابی آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: دشت سراب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
18 بررسی تطبیقی تأثیر کشت برنج بر تولید گاز گلخانه ای متان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
19 بررسی تطبیقی شاخص های خشکسالی در ایستگاه های واقع در نیمه غربی کوهستان سهند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
20 بررسی توسعه فیزیکی شهری و تغییر کاربی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
21 بررسی خشکسالی ها- ترسالی های سه درهه اخیر در ایستگاههای تبریز، اربیل، اورمیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
22 بررسی خطر زمین لرزه در شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 بررسی خطر زمین لغزش و فرسایش آبراهه ای در بالادست سد سهند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (حوضه قرنقوچای، کوهستان سهند، شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
24 بررسی رفتاربرشی رودخانه ارس و برآورد میزان جریان مواد رسوبی در واحد مرزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
25 بررسی روند گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: بقعه متبرکه بی بی حکیمه خاتون گچساران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
26 بررسی روند گسترش کالبدی- فضایی شهر تبریز با مدل آنتروپی شانون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
27 بررسی زیرساخت های گردشگری در محورهای پنجگانه شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
28 بررسی شاخص های کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در خشکسالی های دشت تبریز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
29 بررسی شاخصهای کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در خشکسالیهای دشت تبریز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
30 بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری مکانهای تاریخی شهری با استفاده از مدل راهبردیSWOTنمونه موردی: بازار تاریخی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
31 بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای حوضه گماناب چای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
32 بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی از نظر شرب و کشاورزی مطالعه موردی: دشت آذرشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
33 بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی بخش غربی حوضه آبریز سرندچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
34 بررسی نقش زیر عوامل «تخصص و مهارت پزشکان و کادر درمانی» درتوسعه ی گردشگری پزشکی داخلی شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
35 بررسی نقش فضای سبزدرتوسعه پایدارشهری موردنمونه منطقه یک شهرداری تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
36 بررسی نقش گردشگری درتوسعه پایدارشهری نمونه موردی شهرستان شاهین دژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری شهری پایدار (مطالعه موردی: شهر عجب شیر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
38 بررسی نقش مراکز بهداشتی و درمانی در کاهش اثرات بلایای طبیعی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهرستان بانه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
39 بررسی و برآورد قدرت فرسایش کناری رودخانه ارس در واحد مرزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
40 بررسی ویژگیهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سراب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
41 برگزاری آیین های مذهبی در بزرگترین بازار سرپوشیده جهان(بازار تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
42 تاثیر گردشگری سلامت بر رشد اقتصادی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
43 تحلیل روند و نقطه تغییر دبی سالانه ایستگاههای کاسین و تازهکند قشلاق در حوضه اهرچای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
44 تعیین و برآورد پتانسیل خطروقوع سیل درطول مئاندرآجی چای با استناد به پارامترهای کانال فعال (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
45 توان سنجی پتانسیل های گردشگری شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
46 توانمندی های گردشگری سلامت با تأید بر چشمه های اب معدنی و آبگرم (مطالع موردی: منطقه شمال غرب کشور ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
47 خطر زمین لرزه و گسترش شهر در حریم گسل های لرزه ای (شهربستان آباد، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
48 خطر گسترش شهرها در حریم گسلهای لرزه ای مطالعه موردی: شهرهای پیرامونه گسل تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال
49 خطرات ناشی از گسترش فیزیکی شهرتبریز برروی ناهمواری گسل دار و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
50 شناخت گرد وغبارها و اثرات محیطی آن ها (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
51 شناسایی توانمندیها و جاذبه های گردشگری شهرستان مریوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
52 شناسایی عوامل موثر بر رضایت گردشگران مطالعه موردی بازار تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
53 شناسایی فرصت های گردشگری قابل دسترس در شهرها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
54 شناسایی و پهنه بندی نواحی مستعد زمین لغزش در حوضه آبریز اوجان چای (با استفاده از روش های آماری و سامانه های اطلاعات جغرافیایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
55 کارآیی نمایه های خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی های سه دهه اخیرمنطقه سراب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
56 گردشگری روستایی شهرستان ورزقان (مطالعه موردی روستای کرینگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
57 گردشگری مذهبی شهرستان ورزقان (مطالعه موردی روستای آستامال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
58 گسلش فعال و خطر وقوع زمین لرزه در دامنه های رشته کوه بزقش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
59 معادلات فشار هوا و افق دید در شهرهای منتخب استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی
60 موسیقی محلی و گردشگری فرهنگی در استان کهکیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
61 نقش انسان درایجاد شتاب در فعالیت فرآیندهای فرسایشی وبروزآشفتگی های محیطی درکوهستان های نیمه خشک مطالعه موردی دره لیقوان ( یکی ازدره های شمالی کوهستان سهند،شمال غرب ایران ) (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
62 نقش ژئومورفولوژی کاربردی در شناخت الگوی ناپایداری شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
63 نگرشی بر اثرات نحوه استفاده از منابع خاک در محدوده های کوهستانی و لزوم مدیریت جامع آبخیزها مطالعه موردی:آبخیزهای دامنه های شرقی کوهستان سهند شمال غربی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران