آقای دکتر مهران مقصودی

دکتر مهران مقصودی دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر مهران مقصودی

Dr. Mehran Maghsoudi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهران مقصودی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of a GIS-Based Floodplain Height Difference Model for Flood Inundation Mapping, Case Study: Rudbar, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 5، شماره: 3
2 ارزیابی توانمندیهای ژیوتوریسمی ژیومورفوسایتهای شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 25
3 ارزیابی قابلیت ژیومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
4 ارزیابی و پهنه بندی ژیوسایت های گردشگری در شرق استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان های قروه و بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
5 ارزیابی ویژگیهای ژیوتوریسمی لندفرم های نواحی بیابانی باتاکید بردشت لوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 6
6 بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
7 بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده ی نهبندان- شهداد) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
8 بررسی ویژگی های ژیومورفولوژیکی برخان های غرب دشت لوت شرق شهداد-دشت تکاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
9 پهنه بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 11
10 تحلیل مخاطرات ناشی از ماسه های روان بر سکونتگاه های غرب دشت لوت (مطالعه موردی: روستای حجت آباد - شرق شهداد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
11 تحلیل و ارزیابی پتانسیل ها و راهبردهای توسعه ی اکوتوریسم در منطقه ی مرنجاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 7
12 تعیین حریم توسعه نوار ساحلی خزر با استفاده از داده های ژئومورفولوژیک و تغییرات تراز سطح آب دریا (مطالعه موردی: خط ساحلی بابل رود تا تالار) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
13 تیوری پیچیدگی و رویکرد کلاژیسم در سیستم های ژیومورفیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
14 شناسایی و ارزیابی پیش ژئوسایت های استان زنجان و ارزیابی تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 48
15 مکانیابی مناطق بهینه جهت توسعه ی فیزیکی شهر الیگودرز با استفاده از نقشه ی ژیومورفولوژی و GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
16 نقش لندفرم های ساحلی درتوسعه صنعتی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 1، شماره: 2
17 نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A reviewing of the methods for investigating effects of Off-Road vehicles (ORV) on the environment and geomorphology of arid regions (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
2 Analysis of Climatical Drought on the Increases of the Hazard of Sand Movment in Aran and Bidgol Area (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 اثرات تغییر کاربری اراضی بر مؤلفههای بیلان هیدرولوژیکی حوضه الموت با استفاده از مدل HEC- HMS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
4 ارتباط بین قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعت‌های آستانه باد در ریگ حجّت آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
5 ارزبابی ویزگی ها و توانمندی های ژئومورفوسایت چال نخجیر با استفاده از مدل پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
6 ارزیابی توانمندیهای زمین گردشگری مکانهای ژئومورفولوژیکی با تاکید بر مدل زوروس (مطالعه موردی: نیمه شرقی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم در شهرستان روداب سبزواربا تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک منطقه (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
8 اهمیت نقش جایگذاری صحیح نام های جغرافیایی بر روی نقشه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی
9 Sedimentological evidence of the level and climate changes of Lake Zeribar in the Holocene (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار (شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
10 بازسازی تغییرات دریاچه زریبا در 10000 سال گذشته با استفاده از گرده های گیاهی و رسوب شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
11 برآورد دامنه ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی حوضه سیمینه رود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
12 بررسی نقش داده های مورفومتری در پیش بینی هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه گادر) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
13 بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع سکونتگاههای روستایی با استفاده از GIS وGeoda مطالعه موردی: شهرستان مریوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
14 تاثیر تغییرات ارتفاعی مثبت تراز سطح دریای خزر در گستره ساحل جنوبی (محدوده جلگه ساحلی حوض ههای هراز و بابل رود) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
15 تحلیل تکتونیک فعال تاقدیس سلخ (غرب جزیره قشم) با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
16 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم درمناطق بیابانی و کویری ایران (مطالعه موردی: پارک ملی کویر) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
17 ژئودایورسیتی میراث جهانی بیابان لوت و ضرورت حفاظت از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
18 شناخت لندفرم های نواحی خشک و بیابانی ایران، گامی موثر در جهت کاهش بلایای طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
19 شناسایی و معرفی برخی از ژئوسایت های کویر لوت شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
20 مقدمه ای بر شناسایی و بررسی منابع اطلاعات علمی مرتبط با بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
21 هویت ایرانی در نام جزایر تنگه هرمز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی