خانم نازنین نواب پور

نازنین نواب پور طراح و صفحه آرا

خانم نازنین نواب پور

Nazanin Navab Poor

طراح و صفحه آرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نازنین نواب پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
طراح جلد و صفحه آرافصلنامه تخصصی رشد فناوری