آقای دکتر آردا یلدریم

دکتر آردا یلدریم

آقای دکتر آردا یلدریم

Dr. Arda Yildirim

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آردا یلدریم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پیشرفت های دامپزشکی
هیات تحریریهمجله علمی علوم بیولوژیکی
هیات تحریریهمجله علمی علوم دامی