آقای دکتر نارایانا سوامی

دکتر نارایانا سوامی

آقای دکتر نارایانا سوامی

Dr. Narayana Swamy

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نارایانا سوامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پیشرفت های دامپزشکی
هیات تحریریهمجله علمی علوم دامی