آقای دکتر بو عالم بواشش

دکتر بو عالم بواشش

آقای دکتر بو عالم بواشش

Dr. Boualem Boashash

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بو عالم بواشش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله هوش مصنوعی و داده کاوی