آقای دکتر نعمت اله شیری

دکتر نعمت اله شیری

آقای دکتر نعمت اله شیری

Dr. Nematollaah Shiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نعمت اله شیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله هوش مصنوعی و داده کاوی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
2 الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
3 تحلیل وضعیت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
4 رابطه بین ویژگیهای روانشناختی با نیتکارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
5 راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
6 شناسایی موانع توسعه کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
7 شناسایی نگرش های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: کاربرد روش شناسی کیو (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
8 عوامل موثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 1
9 نقدی بر ساختار صندوق های اعتبارات خرد در خوداشتغالی زنان روستایی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
10 نقش سبکهای تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Unified Framework for Evaluating Deductive Databases with Uncertainty (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 استفاده از کودهای سبز: حفظ سلامت انسان و محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 بررسی آثار گردشگری روستایی بر محیط زیست پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
5 بررسی و تحلیل اثرات مواد شیمیایی بر محیط زیست و سلامت انسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 بررسی و تحلیل دانش خیارکاران شهرستان دره‏شهر نسبت به کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 تاثیرفناوری اطلاعات وارتباطات درمحیط زیست پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 تبیین کننده های نیت کارآفرینانه دانشجویان نظام آموزش عالی کارآفرینی ایران: تحلیل جنسیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
9 تبیین و تحلیل نظام کشاورزی آلی Organic و مفاهیم مرتبط به آن (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
10 تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: راهکاری برای مقابله با تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
11 تعیین کننده های توسعه فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
12 کشاورزی ارگانیک (زیستی) راهبردی در جهت محیط زیست پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: تاثیر متغیرهای محیطی و مطلوبیت درک شده کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
14 واکاوی مدیریت زنجیره تامین: راهبردی برای ارتقای عملکرد نوآورانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی