آقای پروفسور هری سری واستاوا

پروفسور هری سری واستاوا استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا

آقای پروفسور هری سری واستاوا

Prof. Hari M Srivastava

استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور هری سری واستاوا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی