دکتر حسن براتی

دکتر حسن براتی دانشیار گروه برق

دکتر حسن براتی

Dr. Hassan Barati

دانشیار گروه برق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی پیشنهاد بهینه شرکت های تولیدی، در بازارهای انرژی و رزرو با استفاده از برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 7
2 Determining the Necessity and Timing of Controlled Islanding in Power System: a wide-area intelligent-based method (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 3
3 Direct power control simultaneously in the rotor side converter and grid side converter of DFIG for wind turbines with elimination of network current harmonics (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 8، شماره: 3
4 Green Micro-Grid Operation Constrained to Reliability and Flexibility Indices in the Presence of Distributed Generations and Energy Storage Systems (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 4
5 Improving power quality using a controlled inductive power filter when using a twelve-pulse induction furnace (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 9، شماره: 1
6 Location and Capacity of UPFC to Improve the Operation Power System Using a Grasshopper Optimisation Algorithm (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 8، شماره: 4
7 Optimal Placement of Phasor Measurement Units in Power System with Branch & Bound Method (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 1، شماره: 1
8 Optimal reconfiguration of radial distribution system with the aim of reducing losses and improving voltage profiles using the improved lightning search algorithm (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 10، شماره: 1
9 Simultaneous Optimal placement and sizing of distributed generation resources and shunt capacitors in radial distribution systems using Crow Search Algorithm (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 1، شماره: 1
10 بازآرایی و جایابی بهینه منابع تولید پراکنده (DGs) در شبکه توزیع در حضورشین کنترل ولتاژ از راه دور با استفاده از الگوریتم بازار بورس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 7، شماره: 2
11 بررسی احداث نیروگاه تولید پراکنده مبتنی بر بیوگاز حاصل از تجزیه بی هوازی ویناس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 6، شماره: 2
12 بررسی تاثیر بخش فرکانس بالای پالس صاعقه بر روی ولتاژ نقاط مختلف شبکه زمین با در نظر گرفتن ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 11، شماره: 1
13 بهره برداری بهینه از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی کلاغ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 6، شماره: 1
14 بهره برداری بهینه دینامیکی نیروگاه های برقابی زنجیره ای- حرارتی مبتنی بر الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ذرات گروهی-جستجوی گرانشی (PSOGSA) با در نظر گرفتن آلودگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 3
15 بیشینه سازی سود شرکت توزیع دارای واحدهای تولید پراکنده و بارهای قابل قطع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 1
16 پخش بار اقتصادی دینامیکی نیروگاه های آبی حرارتی با الگوریتم جستجوی گرانشی GSA با در نظر گرفتن اثر موقعیت شیر بخار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 2
17 پخش بار بهینه دینامیکی در ریزشبکه های صنعتی با درنظر گرفتن شارژ خودروهای الکتریکی (PEVs) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 3
18 پخش توان راکتیو بهینه جهت بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت با استفاده الگوریتم بهینه سازی بر پایه تعلیم- یادگیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 3
19 تاثیر جبران ساز استاتیکی سری سنکرون (SSSC) در بهبود کمبود ولتاژ و جریان هجومی ترانسفورماتور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 1، شماره: 2
20 تعیین محل خطای زمین در سیستم تحریک استاتیک ماشین های سنکرون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 3، شماره: 2
21 جایابی بهینه چند هدفه UPFC جهت برنامه ریزی بهره برداری سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چرخه آب در طبیعت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 8، شماره: 1
22 جایابی بهینه کلیدهای قدرت کنترل از راه دور در سیستم توزیع شعاعی جهت بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با ضرایب سینوس کسینوس (PSO-SCAC) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 7، شماره: 1
23 جایابی مکان و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده و خازن های موازی به صورت همزمان به کمک الگوریتم سینوس- کسینوس (SCA) در سیستم های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 5، شماره: 1
24 جایابی و تعیین اندازه بهینه DG مبتنی بر ضرایب حساسیت پخش بار و الگوریتم PSO برای مدیریت پرشدگی در سیتسم های قدرت تجدید ساختار شده و تاثیر آن بر ظرفیت انتقال در دسترس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 3، شماره: 1
25 جایابی و تعیین اندازه بهینه تولید پراکنده با در نظر گرفتن ادوات FACTS و عدم قطعیت بار با استفاده از الگوریتم ترکیبی سینوس-کسینوس و بهینه سازی ازدحام ذرات (HSCA-PSO) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 10، شماره: 2
26 جایابی و تعیین اندازه بهینه تولیدات پراکنده تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم بازار بورس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 5، شماره: 1
27 جایابی و تعیین اندازه بهینه خازن های موازی درشبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم آموزش - یادگیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 2
28 جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل گر یکپارچه عبور توان (UPFC) جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
29 در مدار قرار گرفتن بهینه واحدهای نیروگاهی حرارتی با استفاده از روش ترکیبی منطق فازی و الگوریتم جهش قورباغه (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 9، شماره: 35
30 طراحی کنترل کننده فازی جدید جهت استفاده برای کنترل اتوماتیک تولید (AGC) سیستم حرارتی چند ناحیه ای به هم پیوسته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 1، شماره: 2
31 کنترل توان و فرکانس بار مبتنی بر روش کنترلی شیب افتی بهبودیافته در سیستم ترکیبی توربین بادی، فتوولتائیک و پیل سوختی در ریزشبکه های مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 6، شماره: 1
32 کنترل هوشمند کنترل کننده یکپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت چند ماشینه (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 1
33 مدل سازی تولید در دسترس نیروگاه های خورشیدی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 74
34 مدیریت و کمینه سازی هزینه انرژی با ساختار نیروگاه مجازی و در نظرگرفتن خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
35 مطالعه و آنالیز مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 3، شماره: 12
36 مکان یابی و تعیین تعداد بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری (PMU) جهت مشاهده پذیری سیستم های قدرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیاب های آبی دزفول نماد تمدن و تاریخ و ضرورت ثبت جهانی آن‌ها (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
2 ارائه روشی جهت حل مسئله کنترل بار فرکانس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ملخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق
3 ارزیابی استفاده اقتصادی میکروگرید ها وبررسی اثرمیکروگریدها برقابلیت اطمینان سیستم توزیع بااستفاده ازروش مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
4 ارزیابی تأثیر شاخص انتظار قطع بار بر قابلیت اطمینان نیروگاه های تولید برق بادی با استفاده از الگوریتم مونت کارلو (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
5 ارزیابی نقش UPFC جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتا ژ در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با مدل بازار اشتراکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
6 اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی در الکتروموتورهای با توان بالا با استفاده از مبدلهای چندسطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
7 اصلاح پایداری گذرا در سیستم های قدرت با بکارگیری جبرانساز ترکیبیSTATCOM-SMES (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
8 افزایش پایداری شبکه های توزیع و فوق توزیع دارای منابع تولید پراکنده بوسیله ادوات DFACTS و حذف مبدل قدرت در سلولهای خورشیدی و پیل سوختی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
9 افزایش قابلیت های عملکردی جبرانساز STATCOM باهماهنگی SMES در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
10 Power System Stability of Synchronous Generator During Large Penetration of Renewable Energy (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر
11 بررسی پایداری گذرای منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با درنظر گرفتن حد زمان بحرانی رفع خطا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
12 بررسی تاثیر عملکرد مدیرعامل بر عملکرد بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
13 بررسی عملکرد UPFC و IPFC در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی و مدیریت پرشدگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش
14 بررسی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با مدل شبکه بیضی بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان و گراف قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
15 بررسی مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با هدف کاهش هزینه و انتشار آلایندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
16 بررسی مقایسه ایی شاخصهای قابلیت اطمینان میکروگریدها درحالت جزیره ای درسیستم توزیع بااستفاده ازروش مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
17 بررسی و ارائه روشی برای پایداری و کنترل فرکانس شبکه های توزیع جزیره ای شده توسط منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
18 بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تاکید روش BOT در ساخت نیروگاه های آبی کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
19 بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تأکید روش BOT در ساخت نیروگاههای بادی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
20 بررسی هارمونیکی بارهای غیرخطی و طراحی فیلترهای حذف هارمونیک با استفاده از جبرانسانی توان راکتیو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
21 برنامه ریزی بهینه شارژ خودروهای هیبریدی و اصلاح منحنی بار درشبکه های هوشمند با استفاده از الگوریتم پاسخ تقاضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
22 برنامه ریزی بهینه منابع تولید پراکنده قابل کنترل و غیر قابل کنترل با در نظر گرفتن تغییرات بار به روش جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
23 برنامه ریزی کوتاه مدت و کنترل یکپارچه نیروگاه های برقابی زنجیره ای حوزه رودخانه کارون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
24 برنامه ریزی منابع انرژی پراکنده در حضور خودروهای الکتریکی هیبریدی به منظور کمینه سازی هزینه انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
25 بهر برداری پای دارجزی رها ی منابع تولید پراکنده در ریزشبکه های قدرت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
26 بهره برداری بهینه از شرکت توزیع در حضور نیروگاه تولید پراکنده و بار قابل قطع در بازار روز پیش (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش
27 بهینه سازی بین واحدهای تولیدی بادی، خورشیدی و باتری با استفاده از الگوریتمجستجوی گرانشی مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
28 بهینه سازی پارامترهای کنترلی یک جبران ساز دینامیکی تنظیم ولتاژ جهت یک ژنراتور توربین بادی در شبکه به وسیله الگوریتم زنبور عسل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
29 بهینه سازی شاخصهای انتقال و قیمت گذاری انرژی در سیستمهای قدرتتجدید ساختارشده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
30 پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ در واحدهایتولید همزمان (برق و حرارت ) با در نظر گرفتن موقعیت شیر بخار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
31 پخش بار بهینه بلادرنگ جهت بهبود امنیت سیستمهای قدرت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
32 پخش بار بهینه چند هدفه با در نظر گرفتن قیود بارپذیری و پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
33 پخش توان راکتیو بهینه جهت کاهش تلفات و انحراف ولتاژ با استفاده از الگوریتم سینوس - کسینوس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
34 تئوری بازیها در تعیین استراتژی پیشنهاد بهینه شرکتهای تولیدی در بازارهای برق ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
35 تجزیه و تحلیل اقتصادی نیروگاه های آبی کوچک با در نظر گرفتن سرمایه گذاریهای میان مدت با استفاده از روش آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
36 تخصیص تلفات و هزینه در شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم های ردیابی دربازار برق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
37 تخصیص توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
38 تخمین مناسب توان تولیدی توربین بادی به منظور بهبود عملکرد شبکه های هوشمند الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
39 تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ بالای کابلی powerformer (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
40 تعیین ظرفیت نصب بهینه نیروگاههای آبی کوچک با استفاده از ترازیابی شاخص های فنی – اقتصادی و قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
41 تعیین ماتریسهای وزنی پایدارساز بهینه قدرت برای سیستمهای چندماشینه توسط الگوریتم هوشمند بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
42 تعیین همزمان مکان و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده و خازن های موازی در سیستم های توزیع شعاعی به کمک الگوریتم سینوس- کسینوس (SCA) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
43 جایابی اندازه گیری بهینه برای تخمین حالت هارمونیکی در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
44 جایابی بهینه SVCمبتنی بر منطق فازی جهت بهبود پروفیل ولتاژ وکاهش تلفات در سیستمهای قدرت با استفاده از نرم افزارهای DIgSILENT/MatLab (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
45 جایابی بهینه جابجاگر فاز PST) با در نظر گرفتن پیشامدهای سیستم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
46 جایابی بهینه کنترل کننده یکپارچه توان UPFC با درنظر گرفتن پیشامدهای سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
47 جایابی بهینه نیروگاه های بادی در سیستم توزع به منظور کاهش تلفات با درنظر گرفتن سناریوهای مختلف سرعت باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
48 جایابی وتنظیم پارامتر های UPFC جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی و مدیریت پرشدگی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
49 حل مسئله پخش بار اقتصادی/آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر PSO گرفتن تلفات خطوط و محدویتهای تولیدی با استفاده از الگوریتم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
50 حل مسئله در مدار قرارگیری نیروگاه های آبی- حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
51 درآمد مازاد تجاری معیاری جهت ارزیابی عملکرد شبکه های انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق
52 ردیابی پخش توان و تخصیص تلفات در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
53 زمان بندی بازار رزرو و مدیریت تراکم تصادفی با در نظر گرفتن ظرفیت و مناقصه های انرژی رزرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق
54 شبیه سازی فیلتر اکتیو جهت کاهش اثرات هارمونیکهای بار غیرخطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
55 شبیه سازی نحوه هماهنگی رله های دیستانس جهتی در یک سیستم انتقال حلقوی با استفاده از نرم افزار DigSilent (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
56 شبیه سازی و مقایسه عملکرد اینورتر سه فاز دو سطحی با مدولاسیون- (SVPWM) و بردار فضایی (SPWM) های پهنای پالس سینوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
57 طراحی سیستم کنترلی مبتنی برمنطق فازی برای استفاده ازژنراتورالقایی دوسوتغذیه جهت جبران محلی توان راکتیو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
58 طراحی فیلتر پسیو به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و جریان منبع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
59 طراحی کنترل کننده یکپارچه کیفیت توان به منظورجبرانسازی همزمان پارامترهای کیفیت توان با استفاده ازشبکه عصبی وفقی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
60 طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ بالای کابلی (powerformer) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
61 کاربرد الگوریتم بندرز جهت مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
62 کاربرد الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری جهت برنامه ریزی مجدد بهینه تولید توان نیروگاه های حرارتی با هدف مدیریت تراکم خطوط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق
63 کاربرد مدل دو قطبی و تزریق توان ادوات FACTS در خطوط انتقال جهت مطالعات پخش بار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
64 کاربردالگوریتم MOGA در بهینه سازی هزینه نیروگاه ها با در نظر گرفتن قیود عملکردی شبکه قدرت و زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
65 کاهش تلفات انرژی الکتریکی در پتروشیمی بندر امام با حذف هارمونیک دریکسوسازهای صنعتی با استفاده فیلترهای پسیو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
66 کنترل بهینه مولد هیبریدی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
67 کنترل پیشرفته سرعت موتور القایی با بکارگیری کنترلر فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
68 کنترل غیرمتمرکز بار- فرکانس در سیستم‌های قدرت چند ناحیه‌ای با استفاده از روش کنترل پیشبین مدل عصبی (MPC-NN) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
69 کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های هوشمند توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر
70 مدل‌سازی توربین بادی سرعت متغیر با مولد القایی دوسو تغذیه (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
71 مدل‌سازی تولید در دسترس نیروگاه‌های خورشیدی (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
72 مدلسازی مسیله در مدار قرار دادن واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ بار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
73 مدلسازی و شبیه سازی کرونا درخطوط انتقال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
74 مدیریت انرژی ریسک گریز چندهدفه در ریزشبکه های جزیره ای و متصل به شبکه مبتنی بر نظریه تصمیم گیری شکاف اطلاعاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی
75 مدیریت و کنترل بار در شبکه های توزیع هوشمند مبتنی بر الگوریتم پاسخ به تقاضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
76 مقایسه بین نرم افزار PSCAD/EMTDC و MATLAB/SIMULINK برای CUSTOM POWER تحلیل گذرای ادوات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
77 مقایسه عمل کرد کنترل کننده های بهینه فازی جدید با کنترل کننده کلاسیک IDD بکار رفته جهت کنترل اتوماتیک تولید (AGC) سیستم های حرارتی چند ناحیه ای شامل توربین های دارای بازگرمکن و قید نرخ تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
78 مقایسه عملکردUPFC و IPFCجهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی و مدیریت پرشدگی درسیستم های قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
79 مقایسه کنترل پذیری و توانایی انتقال قدرت شبکه براساس بهره گیری از ادوات فکتس موازی و سری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی
80 مکان یابی بهینه عنصر HFC در سیستم قدرت توسط برنامه ریزی غیر خطی ترکیب شده با عدد صحیح (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
81 مکان یابی بهینه نیروگاه های بادی در حضور عدم قطعیت بار به روش برآورد دو نقطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
82 مکان یابی و تعیین تعداد بهینه واحدهای اندازه گیری فازوریPMU)جهت بهبود مشاهده پذیری شبکه برق استان خوزستان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
83 میراسازی نوسانات واحدهای تولید پراکنده متصل به شبکه با استفاده از ژنراتور سنکرون مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
84 میراسازی نوسانات واحدهای تولید پراکنده متصل به شبکه با استفاده از ژنراتور سنکرون مجازی مبتنی بر کنترل کننده هوشمند (PSO) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران
85 نحوه کاهش هزینههای مشتری با استفاده از برنامه های پاسخ به تقاضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
86 نقش نیروگاه مجازی در مدیریت سیستم های قدرت با حضور تولیدات پراکنده و مقایسه ان با مهندسی مجازی در نیروگاههای اینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق