آقای دکتر شیه کونگ لای

دکتر شیه کونگ لای

آقای دکتر شیه کونگ لای

Dr. SHIH KUNG LAI

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شیه کونگ لای در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی