آقای دکتر کریشنا موراری پاندی

دکتر کریشنا موراری پاندی استاد مهندسی مکانیک

آقای دکتر کریشنا موراری پاندی

Dr. KRISHNA MURARI PANDEY

استاد مهندسی مکانیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کریشنا موراری پاندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی