آقای مهدی زاهدی

مهدی زاهدی

آقای مهدی زاهدی

Mahdi Zahedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی زاهدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه علمی تخصصی ادکا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 52
2 آثار گردآوری شده و اصالت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 60
3 امکان ثبت رژیم های دوز دارویی به عنوان اختراع در اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 3
4 CYP2C19 Genetic Polymorphism in the East of Iran: Its Association with the Severity and Pattern of Coronary Artery Disease (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 1
5 Immediate Results of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Mitral Stenosis (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 4
6 بررسی نقش الزامات افشا در حمایت موثر از دانش و طب سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 25
7 بررسی نگرش اعضاء هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
8 جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 4، شماره: 15
9 چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تاکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 55
10 حقوق ثبت علایم تجاری: مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
11 حمایت از دانش سنتی تحت نظام نشانه های جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 34
12 مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 22
13 نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 4، شماره: 13
14 نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تاکید بر کنوانسیون تنوع زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندرکنش خاک و سازه بر آنالیز دینامیکی سازه یک درجه آزاد تعمیم یافته و تاثیر آن بر پاسخ سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
2 اثر اندرکنش خاک و سازه بر تحلیل سازه های چند درجه آزاد و تاثیر آن بر پاسخ سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
3 اثر رفتار غیر خطی خاک و اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
4 اثرات شرایط مرزی در مقاطع بتن مسلح در مخازن شیمیایی تحت بار پریودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
5 ارائه مدل بهینه نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی داخلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی انتقال حرارت تابشی در لوله آتش کوره دیگ بخار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
7 بررسی تاثیرات کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی مشتریان در شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
8 بررسی روش های مختلف مدل سازی شیب های خاکی در نرم افزار PLAXSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
9 بررسی عملکرد لرزه ای ساختمان های با قاب های خمشی فولادی تحت اثر حوزه نزدیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 بررسی عملکرد لرزه ای ساختمان های منظم با قاب های خمشی فولادی تحت اثر حوزه نزدیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 برنامه کاهش اثرات و ساختار مدیریت بحران زمین لرزه در مراکز بهداشتی-درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد مقاوم سازی(تاب آوری/ایمنی) بیمارستانی
12 تاثیر انتقال حرارت جابجایی بر توزیع انتقال حرارت تابشی درون اجاق پخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
13 تاثیر جنس خاک، عمق لایه و شرایط لرزه خیزی منطقه بر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
14 تحلیل غیر خطی تیر طره به روش اجزا محدود تحت تغییر شکل های بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
15 تکنیک ها و جهت گیری های جدید در آموزش انرژی های تجدیدپذیر در ایران و مطالعه تطبیقی با کشور استرالیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
16 جایگاه امانت در ساختار دیوان شمس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
17 جایگاه عدالت در مثنوی و ارتباط آن با آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
18 شبیه سازی شکل دهی پرتو در یک سونار فعال در حالت فرستندگی توسط آرایه ای از بلندگوها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
19 کتابخانه آموزشگاهی و آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی : رویکردی برای پرورش مهارتهای سواد خواندن در مطالعه پرلز (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری
20 مطالعات موردی بر فرکانس ارتعاش و نوع موج و زاویه ی تابش دره و تپه و همچنین اثرات ابعاد آن روی پاسخ سطح زمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
21 مطالعه تاثیر چگونگی مدل سازی دیوار های برشی در نتایج تحلیل و طراحی سازه های فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر