آقای دکتر پاتریک ولته

دکتر پاتریک ولته استاد تمام-گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه Leuphana Lueneburg، آلمان

آقای دکتر پاتریک ولته

Dr. Patrick Velte

استاد تمام-گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه Leuphana Lueneburg، آلمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پاتریک ولته در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری