خانم هلنا ماریا باپتیستا الویس

هلنا ماریا باپتیستا الویس

خانم هلنا ماریا باپتیستا الویس

Helena Maria Baptista Alves

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم هلنا ماریا باپتیستا الویس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری