آقای دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر غلامرضا ملک زاده هیات تحریریه

آقای دکتر غلامرضا ملک زاده

Dr. Gholamreza Malekzadeh

هیات تحریریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
2 ارائه الگوی تاب آوری سازمانی در شرکت های تولیدی با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
3 ارزیابی فناوری؛ ضرورت ها و الزامات (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 2، شماره: 5
4 ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 1، شماره: 3
5 الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داریکار: کاربرد روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 81
6 بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهکار (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 43
7 بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 2، شماره: 8
8 بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا ؛ مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 26
9 تاثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
10 خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 14، شماره: 53
11 رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
12 راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه بر کلان داده1 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 51
13 سیستم های هوشمندی کسب و کار و تحول گرایی مدیران در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 41
14 عوامل موثربرعملکرد شرکت های کوچک درمراحل اولیه ی رشد (مطالعه موردی شرکت های مستقر در مراکز رشد پارک های علم و فناوری کشور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 3
15 قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
16 مدیریت دانش و دیدگاه های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 13
17 مدیریت فناوری با بهره گیری از شیب فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 1، شماره: 1
18 واکاوی مولفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
19 هوش سازمانی ؛ ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 22
20 هوش سازمانی : طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل تاثیرگذاری ارتباط اجتماعی بر نشاط ذهنی با میانجی گری و تعدیل گری تنهایی ذهنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
2 ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد) (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
3 ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 ارایه الگوی فرآیندی مدیریت دانش متناسب با شرایط سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
5 Investigations of public trust in the private healthcare system in Tabriz, Iran (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404
6 بررسی اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
7 بررسی اثر تکنواسترس بر نوآوری فردی در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
8 بررسی اثر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرت های معدنی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
9 بررسی اثر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده مورد مطالعاتی: شعب بانکهای دولتی شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
10 بررسی اثر نوآوری فردی بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
11 بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به واسطه نقش نقش میانجی تناسب فرد-سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
12 بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به واسطه نقش میانجی تناسب فرد-سازمان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
13 بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی مورد مطالعه: بانک های بغداد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
14 بررسی تاثیر صفات شخصیتی روان رنجورخویی و گشودگی به تجربه بر خلاقیت دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
15 بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
16 بررسی تأثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
17 بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان به واسطه کیفیت رابطه با آنهامطالعه موردی: شعب یکی از بانکهای دولتی شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
19 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
20 بررسی رابطه فلات شغلی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش و مطالعات در مدیریت ، حسابداری و اقتصاد کسب و کار
21 بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
22 بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
23 بررسی نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهره وری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعب درجه 1 بانک ملی در شهر مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
24 بررسی نقش واسط عدالت سازمانی ادراکشده در رابطه ی تناسب فرد- سازمان با تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: دبیران مرد مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
25 تبیین مدل ساختاری تأثیر کار تیمی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی (شرکت برق منطقه ای خراسان) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
26 چشم انداز دانشگاه کارآفرین درتوسعه اقتصادی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
27 دانشگاه کارآفرین زمینه سازمشاغل صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
28 شناسایی عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی مدارس با استفاده از مدل دیویس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
29 ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای توسعه فناوری خلأ در کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاء
30 فرهنگ بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی گری سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکتهای معدنی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
31 کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
32 معرفی کاربردهای فناوری خلأ در تحقیقات نوین غذایی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
33 معرفی کاربردهای فناوری خلأ در زمینه تحقیقات غذایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاء
34 نگرش سنجی رابطه دولت -ملت با استفاده از رو شناسی کیو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
35 نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن