آقای علی عیسی زادگان

علی عیسی زادگان دانشیار-گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، آموزش و پرورش و دانشکده روانشناسی، ارومیه، ایران

آقای علی عیسی زادگان

Ali Issazadegan

دانشیار-گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، آموزش و پرورش و دانشکده روانشناسی، ارومیه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی عیسی زادگان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان آدلری بر علایم بالینی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
2 الگوی علی روابط بین باورهای معرفت شناختی و مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
3 Study Of Relationship Between Using Internet And Mental Health Of Internet Users in Zahedan, Iran 2382-9745 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 1، شماره: 1
4 The analysis of personality features, coping strategies and stress relations in drug addicts (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی تجربه درد، حمایت اجتماعی و باورهای ادراکی در افراد مبتلا به دردهای مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 2
6 مقایسه سبک های تفکر و خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 11
7 نقش میانجی گری مهارت های مطالعه در تاثیر خودکارآمدی تحصیلی، باورهای معرفت شناختی و اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باورهای معرفت شناختی و مهارتهای مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 ارزیابی خود ارزیابی منفی در دانشجویان موفق و ناموفق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و مدرسه دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
4 بررسی ارتباط اعتیاد جنسی با تیپ شخصیتی وسواس و اضطراب در دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 بررسی رابطه اضطراب صفت و حالت با دشواری در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
6 بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی علمی با انگیزه یادگیری علوم در دانشجویان رشته های علوم پایه دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
7 بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی علمی با انگیزه یادگیری علوم در دانشجویان رشتههای علوم پایه دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
8 بررسی رابطه خودارزیابی منفی و اضطراب حالت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
9 بررسی رابطه کیفیت تعامل معلم- دانش آموز، احساس تعلق به مدرسه و سازگاری هیجانی با کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
10 بررسی روابط ساختاری پنج عامل شخصیت، تیپهای زمانی، فرسودگی تحصیلی، رضایت از مدرسه با رضایت از زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
11 بررسی روابط ساختاری خودکارآمدی تحصیلی، باورهای معرفت شناختی، اضطراب تحصیلی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
12 بررسی کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
13 بررسی نقش پیش بینی کننده های انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
14 بررسی نقش پیش بینی کننده های شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
15 بررسی نقش پیش بینی کنندههای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
16 جایگاه استعاره و تفکر استعاره ای در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
17 رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
18 رابطه انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
19 رابطه هوش هیجانی و استدلال اخلاقی با نوع دوستی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران شمال) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
20 عنوان: مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد خواندن و ریاضی دانش آموزان دیرآموز10-12ساله شهر ارومیه در سال تحصیلی1390-91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
21 مقایسه اضطراب سلامت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پرستاران شاغل در بخش های ویژه و بخش های عمومی بیمارستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
22 مقایسه فعالیت سیستم های مغزی–رفتاری (BAS/BIS) و اضطراب صفت/ حالت در دانش آموزان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
23 نقش دشواری در کنترل تکانه و اضطراب صفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
24 نقش سبک های تفکر و اضطراب امتحان در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر ارومیه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت