آقای محمدرضا احمدی

محمدرضا احمدی استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

آقای محمدرضا احمدی

Mohammad Reza Ahmadi

استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا احمدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدید نظرشده مقیاس اسلامی حسادت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
2 بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
3 بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی کلزا از طریق تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
4 تأثیر تغذی های لاکتوکوکوس لاکتیس Lactococcus lactis JF831150 بروضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی Acipenser persicus و مواجهه سازی با آیروموناس هیدروفیلا Aeromonas hydrophila (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 3
5 تاملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 26
6 تأثیر دما بر کیفیت تخمک ها، پس از سیال شدن آنها در محوطه شکمی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
7 تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
8 جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
9 رابطه پای بندی به سبک زندگی اسلامی با افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه سبک زندگی دوره: 1، شماره: 1
10 معنیشناسی حرف فاء در قرآن و چالشهای ترجمه آن به زبان فارسی با تکیه بر دستور زبان عربی (بررسی موردی ترجمههای الهی قمشهای، فولادوند و خرمشاهی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 14
11 مقایسه اولویت تغذیه ای و رشد ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon ideUa) از علوفه های مختلف با تأکید بر ترکیبات شیمیایی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 1
12 نقش مایع تخمدانی در قابلیت لقاح مصنوعی ماهی قزل- آلای رنگین - کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییر سیگنالهای ولتاژ پروب و مشتق جریان با ولتاژ و فشار گاز اعمالی و تاثیر جنس و طول عایق در دستگاه پلاسما فوکوسTAUPF (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 ارائه الگوریتمی پویا برای کارگزار ابر با هدف کاهش هزینه موثر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
3 ارائه راهکاری تلفیقی جهت برقراری صحیح امنیت اطلاعات در محاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
4 ارایه یک راهکارامنیتی جهت افزایش ضریب امنیت دسترسی در کاربردهای تحت وب (دریافت مقاله) کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
5 ارزیابی اقتصادی معدن مس بهاریه و تحلیل ریسک آن با استفاده از نرم افزار @risk (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
6 ارزیابی بوم شناختی رودخانه تجن با استفاده از شاخص های زیستی بی مهرگان کف زی وپارامترهای فیزیکی و شیمیای آب (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
7 ارزیابی تأثیر مشخصه های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم بهاره و پاییزه کلزا با استفاده روش های چند متغیره آماری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
9 ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر عملکرد ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
11 ارزیابی میزان تاثیر گیاه وتیورگراس به عنوان یک روش بیولوژیک در بهبود کیفیت آب های نامتعارف (مطالعه موردی: مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
12 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 اقدامات الله وردی خان و امامقلی خان در فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
14 بازشناسی اقتصاد شهری با رویکرد بازارهای تاریخی و بازارچه های محلی (نمونه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
15 بازشناسی جایگاه دربند در شهرسازی شیراز قدیم(نمونه موردی: دربند مشیرالملک) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 بررسی اثر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارایی مصرف آب کمیت و کیفیت کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی احداث بادشکن در حاشیه کویر میقان با استفاده از باد غالب (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 بررسی اسیدیته آب باران در ایستگاه سینوپتیک هواشناسی اراک (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 بررسی امکان ایجاد تغییر جنسیت در هامور معمولی Epinephelus coioides با استفاده از مهارکننده های غیر استروئیدی آروماتاز و تاثیر آن بر روی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
20 بررسی امکان پرورش خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus در استخرهای ذخیره آب کشاورزی استان قم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
21 بررسی اولیه برخی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای خون مولدین ماهی صبیتی در فصل تخم ریزی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
22 بررسی بار آلایندگی فاضلاب مرکز پرورش ماهی کرج بر فون کفزی پایین دست رودخانه (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricata خارج از فصل تخم گذاری در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
24 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
25 بررسی تأثیر آلایندگی فاضلاب ماهی سرا بر جوامع بنتیک پایین دست رودخانه کرج (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی تغییرات مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی در شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
27 بررسی جایگاه اصول اخلاقی در توسعه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
28 بررسی خصوصیات و معیارهای انتخاب ظروف ذخیره در محل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
29 بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و مدیریت دانش در بین مدیران مدارس دخترانه متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
30 بررسی راهکارهای کلان امنیتی در شبکه های نسل آینده ارتباطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
31 بررسی روش های بهینه سازی عیارحد بر مبنای حداکثر سازی NPV در کانسارهای چند فلزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
32 بررسی روشهای مدیریت منابع در مراکز داده و راهکارهای مجازی سازی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
33 بررسی زمین شناسی مهندسی پی سنگ برجهای دوقلوی ایرانیان و برآورد ظرفیت باربری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
34 بررسی سازگاری و مقایسه عملرد ارقام کلزا در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چند متغیره آماری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی و ارزیابی مسائل امنیتی در مدیریت امنیت مراکز IDC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
37 بررسی و کاربرد نانوذزات در حرف آلاینده ها و فلصات سنگین از محلول های آب (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
38 بررسی وضعیت کیفی کمپوست درایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
39 برنامه ریزی تولید مبتنی بر تکنیک عیار حد بهینه ی معدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
40 بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عیار عناصر معدنی مطالعه موردی: کانسار سرب و روی انگوران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
41 پاسخ بی مهرگان کف زی رودخانه تجن به پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
42 تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر تنوع و پراکنش جمعیتی ماکروبنتوزهای رودخانه ماربوره به عنوان شاخص مدیریت کیفی آب (ارزیابی توان تولید) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
43 تاثیرات هورمون 17-α متیل تستسترون در تغییر جنسیت و استروئیدهای جنسی خون مولدین ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
44 تأثیرات توسعه شهرسازی مدرن بر بسترهای تاریخی (نمونه موردی: مجموعه وکیل در دو عصر زندیه و پهلوی) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
45 تخمین عیار مس کانسار سونگون با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
46 تشخیص نفوذ مبتنی بر تئوری مجموعه های ناهموار و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
47 تشخیص نفوذترکیبی مبتنی برماشین بردارپشتیبان وشبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
48 تشخیص نفوذترکیبی مبتنی برماشین بردارپشتیبان وشبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
49 تعیین تاریخ کشت گندم و پیشبینی آن تحت سناریوی تغییر اقلیم بر اساس دادههای هواشناسی درجه روزرشد بعنوان راهکارسازگاری، در ساوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
50 تفکر سازنده در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
51 تفکرخلاق، راهی برای پیشرفت دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
52 توسعه گردشگری شهری با بهره گیری از توانمندی بافت تاریخی نمونه موردی گذر نصیر نظام شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
53 تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج (مطالعه موردی: کانسار مس قلعه زری بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
54 جایگاه بزرگان اجتماعی در توسعه بافت های شهری (نمونه موردی: شیراز در دوره قاجار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
55 جدایش مغناطیسی اکسید آهن راهکاری در راستای استفاده ی سرباره ی فولاد قوس الکتریکی به عنوان افزودنی به سیمان پرتلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
56 جذب توریسم؛ کلید احیای اقتصاد (مطالعه جاذبه های گردشگری شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
57 چالش های فراروی مدیریت آب در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
58 راهکار های مقابله با مهمترین تهدید های جنگ نرم در دانشگاهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
59 راهکارهای مدیریتی و قانونی مدیریت جاده های خاکی برای کاهش منابع تولید ریزگرد در استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
60 سیگنالینگهای مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های نسل آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
61 سیمان دو جزئی پرتلند سرباره فولاد قوس الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
62 شاخصه های معماری اسلامی شیراز در سده 12 ه.ق (نمونه موردی: مطالعات معماری زندیه) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
63 شارژ و دشارژ دو طرفه باطری خودروهای هیبریدی با توانایی جبران توان راکتیو با تکنولوژی V2G (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
64 شناخت و فرآوری گرونای همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
65 شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای استراتژیموردکاوی: شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
66 ضرورت تهیه نقشههای ریز پهنه بندی لرزهای شهر تهران جهت برنامه ریزی شهری منطقه 20 (شهر ری) شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
67 طراحی یک مبدل DC-DC تشدیدی با ساختار LLC برای شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
68 علل پیدایش موضوعات غیر اخلاقی در نظام اطلاع رسانی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
69 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عیارحد معادن روباز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
70 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
71 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عیار عناصر در کانسار چادرملو (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
72 گونه شناسی مساجد تاریخی شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
73 مدلسازی ریاضی رابطه سرعت چرخش و سرعت پیشروی ابزار در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران
74 مدیریت مشارکتی سامان های عرفی مراتع (مطالعه موردی شهرستان بهاباد استان یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
75 مروری بر کارایی سیستم تصفیه وتیور به عنوان فناوری سبز در تصفیه پسابها و بهبودکیفیت آبهای نامتعارف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
76 مروری بر کاربرد روش شستشوی خاک در اصلاح خاک های آلوده (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
77 مسیرهای خلاق گردشگری ادبی در شیراز (نمونه موردی: شیراز در زمان حافظ (قرن 8 ه.ق)) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
78 مطالعه لیمونولوژیکی و ساختار جمعیتی بزرگ- بی مهرگان کفری رودخانه سزار (منطقه دورود) به عنوان شاخص زیست- بوم شناسی (توان تولید) و آلودگی آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
79 معرفی ساختار جمعیت و فراوانی ماکروبنتوزهای رودخانه خبر در فصول مختلف سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
80 معماری قوام از عصر زند تا قاجار و تاثیر آن در توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
81 مقایسه تاثیرات دو ماده بیهوشی دوفنوکسی اتانول و پودر گل میخک بر مولدین ماهی صبیتی Sparidentex hasta (Valenciennes 1830) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران