آقای دکتر محمدرضا ودادی

دکتر محمدرضا ودادی دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر محمدرضا ودادی

Dr. Mohammad Reza Vedadi

دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا ودادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ساختارهای جبری