آقای دکتر بامداد رضا یاحقی

دکتر بامداد رضا یاحقی دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان

آقای دکتر بامداد رضا یاحقی

Dr. Bamdad Reza Yahaghi

دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بامداد رضا یاحقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ساختارهای جبری