آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال

دکتر مصطفی کریمیان اقبال دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال

Dr. Mostafa Karimian Eghbal

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر چرای دام بر کیفیت بیوشیمیایی خاکهای مرتعی در اقلیمهای متفاوت زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 بررسی ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در خاک های لسی منطقه پاسنگ استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 بررسی تاثیر باکتری Sporosarcina pasteurii در ایجاد سله سطحی و تثبیت شنهای روان (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
4 بررسی تاثیر باکتری های Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبیت شن های روان از طریق اندازه گیری هدایت هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 بررسی تاریخی رودخانه هیرمند و نقش آن در حیات سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
6 بررسی تغییر کاربری اراضی منطقه شمس آباد استان قم و تأثیر آن بر شوری خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی تغییرات مکانی شوری خاک در بخشی از اراضی غرب دریاچه ارومیه با روش انتروپی حداکثر اریب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
8 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی و رده بندی خاک های واقع بر روی لند فرم های مختلف در برش طولی بردسیر-شهر بابک، استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رده بندی خاکهای منطقه سرچشمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
10 بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاکهای واقع بر اشکال اراضی مختلف در کفه نمک خیراباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
11 بررسی روند تغییرات معدنی شدن نیتروژن و فعالیت آنزیم های ال-گلوتامیناز و اوره آز در یک ردیف ارضی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 بررسی روند توسعه شوری- قلیائیت و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس آباد استان قم (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
13 بررسی شواهد میکرومورفولوژی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
14 بررسی مدیریت اطلاعات خاک در ایران و چند کشور و نقش آن در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی مشخصات مخروط افکنه های مناطق خشک استان کرمان به منظور شناخت پتانسیلهای موجود برای مهار سیلابها و تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
16 بررسی نقش سازند بر پدیده زمین لغزش در حوزه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
17 بررسی نقش کانی های رسی بر ناپایداری سازندهای مارنی درگیر لغزش منطقه دشتک (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
18 بهبود استقرار پوشش گیاهی دراراضی شیبدارازطریق استحصال آب باران و آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
19 پارک های علم و فناوری و نقش آنها در فعالیتهای تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
20 تاثیر کوتاه مدت و طولانی مدت کشت نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک ها در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
21 تحلیل روش های حمایت مالی از کارآفرینان و موسسات نوپا (SMEs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
22 تغییرات ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاکهای مرتعی در اقلیمهای متفاوت تحت تاثیر چرای دام در زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
23 داده کاوی نمونه های مانیتور شده هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک برای پهنه بندی دشت قم با دو روش خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 روش آنتروپی حداکثر اریب در برآورد متغیرهای پیوسته خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 روش های نوین مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در راستای نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
26 طبقه بندی و پهنه بندی شوری - قلیائیت در اراضی کشاورزی دشت قم با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 کانی شناسی رسی خاکهای منطقه سرچشمه در قالب یک ردیف پستی و بلندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
28 کانی شناسی رسی خاکهای واقع بر یک ردیف پستی و بلندی درمنطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
29 مطالعه پلایای دریاچه ارومیه و تهیه نقشه ژیومورفولوژی آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 مطالعه خاکهای گچی منطقه رفسنجان و بررسی تناسب و محدودیتهای آنها برای پروژه های حفاظت آب و خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
31 مطالعه خاکهای مخروط افکنه دهنه گمرکان و بررسی تناسب آنها برای اجرای پروژه بخش سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
32 نحوه تشکیل و رده بندی خاکهای واقع برسطوح مختلف ژئومورفولوژی پلایای سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
33 هفت نظریه برای تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانائی (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی