آقای دکتر محسن قاضی خانی

دکتر محسن قاضی خانی دانشیار

آقای دکتر محسن قاضی خانی

Dr. Mohsen Ghazikhani

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن قاضی خانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مکانیک سازه ها و شاره ها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدل های حرارتی پره لوله ای آب _ هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی تغییرات تاخیر در احتراق در اثر تغییر در شروع زاویه ی پاشش سوخت در موتورهای دیزل (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه Swirl Meter (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 Effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on Exhaust Performance in an IDI Diesel Engine (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
3 Effect of Using EGR on In-Cylinder Irreversibility of an IDI Diesel Engine (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
4 Experimental Investigation of EGR temperature effect on bsfc and effectiveness of an IDI diesel engine (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
5 Experimental investigation of the EGR temperature effects on performance of indirect injection diesel engines from the viewpoint of first and second law (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
6 Experimental investigation of the EGR temperature effects on the destruction of the fuel’s availability due to combustion processes in IDI diesel engine cylinder (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
7 The Role of Computational Fluid Dynamics in Process Industries: A review (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی اگزوز بر کارایی موتورهای دیزل سبک (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
9 بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دود بر جرم باقیمانده سیلندر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازخورانی گازهای اگزوزدردماها و نرخ های مختلف بر آلاینده دوده در موتور دیزل تزریق غیر مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک درموتورهای دیزل سبک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای درصدهای مختلف EGR برالاینده های HC,CO موتور احتراق تراکمی شارژ همگن (HCCI) دوگانه سوز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیردمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
14 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
15 بررسی آزمایشگاهی کاهشآلودگی دود سیاه موتور دیزل 314OM تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل ساده توربین گازی بر اثر تغییر دمای ماکزیمم سیکل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی اثر پارامترهای هندسی مشعلهای مخلوط سرنازل بر انتقال حرارت تابشی با استفاده از ترکیب محاسبات عددی و تکنیک آماری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
18 بررسی اثر تغییر نسبت تراکم بر پارامترهای عملکردی یک موتور اشتعال جرقه ای با در نظر گرفتن اثر زمان بندی جرقه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
19 بررسی اثر زمان بندی متغیر سوپاپ ورود بر پارامترهای عملکردی یک موتور اشتعال جرقه ای با در نظر گرفتن اثر زمان بندی جرقه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
20 بررسی ازمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای عملکردی و الاینده های هیدروکربن های نسوخته، منواکسید کربن و دوده د ردماهای مختلف سیستم خنک کننده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 بررسی پارامترهای راندمان حرارتی و دمای عملکرد در توربینهای گازی GE-F5 در نیتجه بخار در سیستم VODOLEY (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی تاثیر افزودنی های الکلی برالاینده های موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
23 بررسی توان بار جادة سفرهای شهری کامیونت خاور به جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
24 بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کلساینر تولید سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
25 بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کلساینر واحد 3 شرکت سیمان شرق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
26 بررسی منابع در نقش بویلر در بازگشت ناپذیری های صنایع و راه کارهای افزایش بهره وری و راندمان اگزرژی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
27 بررسی و مقایسه عوامل موثر در عملکرد و بازده های موتور اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
28 تأثیر پر خورانِ فشار محدود همراه با اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتعال تراکمی (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
29 تحلیل اگزرژواکونومیک پیشرفته ی سیکل توربین گازی به منظور شناسایی پتانسیل بهبود اقتصادی سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
30 تحلیل اگزرژی پیشرفته ی سیکل توربین گازی به منظور حذف بازگشت ناپذیری های ممکن از سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
31 تحلیل اگزرژی و اقتصادی سیکل ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و توربین گازی با بهینهسازی نسبت برگشت محصولات خروجی پیل سوختی به ورودی کمپرسور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
32 تحلیل اگزرژی و بررسی آزمایشگاهی شدت صدای خروجی در اگزوز یک موتور دیزل تزریق مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
33 تحلیل تولید انتروپی جریان الکترواسمتیک در میکرو کانال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
34 تدوین نقشه رژیم برای پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان در جریان آب در لوله عمودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
35 شبیه سازی و انتخاب پرخورانی موتور نیسان با بررسی اثر تغییرات نسبت تراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
36 شبیهسازی و بررسی تاثیر دما و رطوبت جریان گازهای ورودی بر عملکرد پیلسوختی پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
37 مروری بر کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در بهینه سازی مصرف انرژی صنایع با مطالعه موردی کلساینر کارخانه سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
38 مقایسه آزمایشگاهی ترمهای اگزرژی، بازگشت ناپذیری و آلاینده های بنزین و مخلوط بنزین-اتانول در موتور دو زمانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز