خانم دکتر سمیرا محمدی

دکتر سمیرا محمدی استادیار بیوتکنولوژی پزشکی  دانشگاه شهید بهشتی پزشکی  علوم و خدمات بهداشتی، تهران، ایران

خانم دکتر سمیرا محمدی

Dr. Samira Mohammadi

استادیار بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی پزشکی علوم و خدمات بهداشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سمیرا محمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در خصوص سوانح و حوادث ترافیکی: تبیین نظرات متخصصان و گروههای هدف (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 4
2 اثرات ژله رویال بر بیان ژن های کدکننده آنزیم های آنتی اکسیدان در بلوغ وتولید برون تنی رویان بز (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
3 ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: برند علی دایی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
4 القای ریشه های مویین به کمک Agrobacterium rhizogenes در گیاه دارویی گل گاوزبان خوزستانی (Echium khuzistanicum) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
5 اولویت بندی و ارتباط سنجی مولفه های بازاریابی موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی اولیه تا تصویر ذهنی نهایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی ارتباط کانی سازی و پهنه های دگرسانی با ساختارهای زمین ساختی با کمک مطالعات دورسنجی در منطقه جنوب اردستان (شمال شرق اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 7
7 بررسی الگوی بیانی خانواده فاکتورهای رونویسی شوک حرارتی (HSFs) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
8 بررسی تنوع آللی لوکوس های ریزماهواره ژنومی گندم نان در جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops triuncialis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 2
9 بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، کارهیجانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 11
10 بررسی کارایی انواع بسته بندی بر آلودگی میکروبی آبزیان خوراکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 9، شماره: 33
11 بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تاثیرارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
12 تاثیر ابعاد ارزش وی ژه برند از دیدگاه مصرف کننده درصنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 1
13 تاثیر عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل شهریار تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 11
14 تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل پنج ستاره نارنجستان نور) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
15 تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری به برند و تصویربرند در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 11
16 تاثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 1
17 تأثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان برآگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر نوجوان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 2
18 تحلیل نقش اماکن مذهبی در جذب گردشگر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
19 تحیل تاثیر عوامل موثر بر رضایت گردشگران مطالعه موردی: گردشگران خارجی بازدیدکننده از موزه آذربایجان در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
20 مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 17
21 وضعیت شیردهی شیرخواران متولد شده در بیمارستان های دوستدار کودک و غیردوستدار کودک شهر تبریز در شش ماه بدو تولد: مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مولکولی توالی ژن 1Δ - پرولین- 5-کربوکسیلات سنتتاز (P5CS) در گونه های خانواده گرامینه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 آنالیز مولکولی توالی ژن مقاوم به زنگ قهوهای Lr10 در گونههای وحشی و زراعی گندم با سطوح پلوئیدی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه زنی بذر گیاه گل گاوزبان خوزستانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثرات کابرد دو بیوچار بر برخی ویژگی های شیمیایی و قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک قلیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثرات کاربرد ماده سوپر جاذب رطوبت کلوفونی بر تغییرات فنولوژیک ارقام گلرنگ در نظام های کشت انتظاری و بهاره در شرایط دیم سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
6 اثرپارامترهای گوناگون بر خواص فیزیکی نسوزهای منگنزیا- کربن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرامیک ایران
7 اثرنانوکلات آهن برشاخصهای رشددورقم گل پتوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
8 ارائه شاخص های علمی و عملی گزینش کارمندان هتل مبنی بر ارتقای سطح رضایت مندی مسافرین (مورد مطالعاتی هتل بزرگ داریوش) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
9 ارائه یک روش جدید برای تشخیص اصالت اثر انگشت با استفاده از روش نرم افزاری مبتنی بر بافت اثر انگشت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
10 ارایه مدل عوامل موثر بر پذیرش و توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر رویکرد منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
11 ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی پیل سوختی در سیستم های تولید همزمان خانگی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
12 ارزیابی نقش ارتقای روستا به شهر و تاثیر آن در کیفیت زندگی ساکنین (شهر سهرورد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 ارزیابی نقش شخصیت ویژه برند بروفاداری مصرف کنندگان وخرید مجدد محصولات و خدمات(مطاله ی موردی رستوران های زنجیره ای اکبر جوجو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 الگوی مداخله در بافت سنتی شهر کرمانشاه؛ نمونه موردی محله فیض آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
15 انتقالT-DNAآگروباکتریوم رایزوژنز به گیاه گل گاوزبان خوزستان (Echium khuzestanium) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 اندام هوایی گیاه ناجور دندان بومی استان همدان ارزیابی خاصیت آنتیاکسیدانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 بازاریابی اثربخش گردشگری ادبی خراسان با تکیه بر خیام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
18 بررسی اثر نانو ذره نقره در بیومس در ریشه های مویین گیاه گل گاوزبان خوزستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
19 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیست توسعه پایداردرروند تکامل شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 بررسی اثرات توسعه پایدار درروند شهرسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 بررسی اثرات دو نوع بیوچار بر وضعیت عناصر غذایی خاک اسیدی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
22 بررسی انتقال جرم به فاز پراکنده از فاز مداوم درحضور نانو ذرات در فرآیند استخراج مایع مایع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
23 بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری عشایر کرد خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
24 بررسی تاثیر تغییر اختیاری و غیراختیاری حسابرس بر روی نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
25 بررسی تاثیر جنسنخ پود بر خواصمکانیکی فرشماشینی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 بررسی تاثیر عوامل مختلف در سنتز نانو لوله های کربنی به روش CVD (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
27 بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته و مالکیت عمده بر گزارشگری مالی متقلبانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
28 بررسی میزان رضایتمندی زائران ازامکانات فضاهای گردشگری مذهبی مطالعه موردی آرامگاه خواجه ربیع مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 بررسی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات و صیفی جات کشت شده درمنطقه درود فرامان کرمانشاه در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
30 بررسی نقش ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان و تصمیم بر خرید محصولات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 بررسی نقش زنان در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
32 بررسی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار زیست محیطی وشهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
33 بررسی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
34 بررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
35 بررسی نقش فناوری و ارتباطات در توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
36 بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و پایدار کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
37 بررسی نقش موسیقی محلی عشایر کرد استان خراسان شمالی در جذب گردشگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
38 بهبود تخمین ضخامت لایه نازک در حوزه کوفرنسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
39 پیامد کاربرد دو نوع بیوچار بر برخی ویژگی های زیستی خاک لوم شنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 تاثیر بازاریابی حسی بر ترغیب مصرف کننده به خرید کالا مورد مطالعه فروشگاه زنجیره ای رفاه منطقه 2 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
41 تاثیر طول فیبر نوری بر عملکرد سیستم های رادیویی مبتنی بر فیبر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
42 تاثیر قصه های رضوی در آشنایی و ارتقای میزان علاقه مندی کودکان به سفر زیارتی و گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
43 تاثیر نانوذرات بر ضریب انتقال جرم تشکیل قطره در ستون پاششی باانتقال جرم از فازپیوسته به پراکنده (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
44 تاثیرات IEEE802.11MAC بر توان عملیاتی در WLAN مبتنی بر فیبر و شبیه سازی با نرم افزار OPNET (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
45 تاثیرات IEEE802.11MAC برتوان عملیاتی در WLAN مبتنی بر فیبر وشبیه سازی با نرم افزار OPNET (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 تحلیل محتوای کیفی گردشگری سیاه در ایران (با استناد به مقالات با موضوع گردشگری سیاه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
47 تدوین مدل شایستگی برای مدیران ارشد اطلاعات در ایران (بررسی میدانی مدیران ایرانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
48 تشخیص حملات SQL injection با استفاده از درخت پویش و گرامر اصلاح شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
49 توسعه پایدار در معماری و شهرسازی با تکیه بر نقش صنعت گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
50 توسعه پایدار شهری و اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
51 جایگاه و نقش صنعت گردشگری ورزشی در روند توسعه اقتصادی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
52 رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران با پذیرش تغییر در سازمان (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
53 شناسایی و اولویت بندی شاخص های کارمندیابی مبنی بر ارتقای سطح رضایت مندی مسافرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 شناسایی و اولویت بندی شاخص های کارمندیابی مبنی بر ارتقای سطح رضایت مندی مسافرین (مطالعه موردی هتل نارنجستان نور) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
55 عوامل موثر بر سواد رسانه ای: مرور نظامند (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
56 کارآفرینی رویکردی نو در توسعه گردشگری عشایر(مطالعه موردی عشایر کرد خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
57 کارآفرینی رویکردی نو درتوسعه گردشگری عشایر (مطالعه موردی عشایر کرد خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
58 کارآفرینی رویکردی نوین در اقتصاد و توسعه پایدار کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
59 کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد روانگردان در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
60 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- اثردو زغال زیستی برغلظت برخی عناصر محلول و تبادلی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 مسمومیت با متانول نقش دیالیز در بهبود آن (دریافت مقاله) کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
62 مقایسه تطبیقی مدل شایستگی مدیران ارشد فناوری اطلاعات در ایران با مدل های تبیین شده در مطالعات مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
63 مقیاس کارایی دو مرحله ای در حالت فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
64 موازی سازی روش FFT در شبیه سازی در شبیه سازی برای حل مسأله ناپایداری دو جریانی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
65 نقش تسهیم دانش سازمانی در فضای مجازی بر توسعه سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
66 نقش رسانه بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
67 نقش عشایر در توسعه متقابل گردشگری وکارآفرینی (مطالعه موردی عشایر کرد خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
68 نقش مرقد مطهر هشتمین اختر تابناک شیعیان در گردشگری و آشتی فرهنگی مسلمانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
69 یافتن الگوی مناسب براساس کارایی ارزش با خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
70 یک روش کارآمد تک فاکتوره مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای احرازهویت و توافق کلید در پروتکل برقراری جلسه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات