آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی

دکتر علی نقی مصلح شیرازی دانشیار دانشگاه شیراز

آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی

Dr. Ali naghi Mosleh Shirazi

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اهمیت تحقیق و توسعه در توسعه محصولات صنعت شناورسازی جنوب ایران (دریافت مقاله) نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری
2 اولویت بندی فرآیندهای موجود در نت پالایشگاه شیراز باتکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
3 بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) درسیستم های اطلاعات مدیریت سازمانهای مدیریت بحران کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
4 پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: مفاهیم، مراحل و مدل ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح روحیهی کارآفرینی (مطالعه موردی: مدیران صنایع کوچک و متوسط شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
6 طراحی مدل مفهومی جامع عوامل موثر بر توسعه محصول جدید( NPD ) در صنایع تولیدیبا رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 طراحی یک سیستم خبره فازی چند معیاره برای انتخاب اهداف عملیاتی و سنجه های ارزیابی عملکرد در ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
8 مدل ایرانی شده ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM) در شرکت مخابرات ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
9 مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت اسلامی و مدیریت غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 مطالعه تطبیقی سیستم تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
12 مطالعه تطبیقی سیستم فناوری نرم تجاری بنگاههای کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
13 مطالعه تطبیقی سیستم های تامین مالی مسکن در ایران و دانمارک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
14 نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع