آقای دکتر شروین رحیم زاده

دکتر شروین رحیم زاده

آقای دکتر شروین رحیم زاده

Dr. Shervin Rahimzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شروین رحیم زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته انتشارات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه ارومیه، ارومیه خرداد 1394