آقای مهندس مجید نمازی

مهندس مجید نمازی

آقای مهندس مجید نمازی

Majid Namazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مجید نمازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته مالی و پشتیبانی هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه ارومیه، ارومیه خرداد 1394