آقای مهندس مجید نمازی

مهندس مجید نمازی

آقای مهندس مجید نمازی

Majid Namazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.