خانم مهندس نینا قنبری

مهندس نینا قنبری

خانم مهندس نینا قنبری

Nina Ghanbari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس نینا قنبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته انفورماتیک هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه ارومیه، ارومیه خرداد 1394