آقای پروفسور سید ضیاءالدین شافعی

پروفسور سید ضیاءالدین شافعی دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

آقای پروفسور سید ضیاءالدین شافعی

Prof. Seid Ziadin Shahfaei

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور سید ضیاءالدین شافعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست