آقای پروفسور نادر فاتیان پور

پروفسور نادر فاتیان پور دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای پروفسور نادر فاتیان پور

Prof. Nader Fatianpour

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نادر فاتیان پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست