آقای پروفسور جورج لوردو

پروفسور جورج لوردو

آقای پروفسور جورج لوردو

Prof. Jorge Loredo

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور جورج لوردو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست