آقای دکتر محمد پورکیانی

دکتر محمد پورکیانی

آقای دکتر محمد پورکیانی

Dr. Mohammad Porkiani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد پورکیانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار شهریور 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارآیی نسبی تیم های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 6، شماره: 15
2 بررسی مبانی فلسفی جایگاه عقل و عرف متشرعه در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 43
3 تاثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت های تقنینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 49
4 تاثیر محرک های حسی ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 47
5 تاثیرعوامل زیرساختی و مدیریتی بر توسعه مشارکت ورزشی در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 4، شماره: 9
6 تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
7 تعیین عوامل موثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 5، شماره: 12
8 سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه دوره: 1، شماره: 1
9 مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حاکمیت برنامه محوری با تدوین استراتژی ها، راهبردها و اقدامات عملیاتی در ورزش دانشجویی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی