آقای پروفسور شهریار بایگان

پروفسور شهریار بایگان دانشگاه تهران

آقای پروفسور شهریار بایگان

Prof. Shahryar Bayegan

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور شهریار بایگان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی خواص حرارتی مادهی نوترونی کمچگالی با استفاده از نظریه ی میدان های مؤثر هسته ای بدون حضور پایون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
2 بررسی ویژگی جامع سیستم های سه و چهار بوزونی در دو بعد به وسیله نظریه میدان موثر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
3 شبیه سازی شبکه ای سیستم های دوجسمی با استفاده از نظریه میدان های مؤثر کایرال در پایین ترین مرتبه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
4 فرمول بندی پراکندگی سه نوکلئونی در دیدگاه سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
5 فرمول بندی و محاسبه برهمکنش مؤثر V low k در دیدگاه سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
6 محاسبه انرژی بستگی سیستم چهار جسمی با حل معادلات یاکوبفسکی برای پتانسیلهای تفکیک پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
7 محاسبه پراکندگی نوکلئون-نوکلئون در دیدگاه سه بعدی با استفاده از پتانسیل AV18 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
8 مطالعه سیستم های سه نوکلئونی و بکارگیری نیروی دو جسمی و سه جسمی با استفاده از شبکه و نظریه میدان موثر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388