آقای دکتر هیتندرا مالیک

دکتر هیتندرا مالیک استاد دانشگاه تکنولوژی هند

آقای دکتر هیتندرا مالیک

Dr. Hitendra K Malik

استاد دانشگاه تکنولوژی هند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هیتندرا مالیک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Compressive solitons in a moving e-p plasma under the effect of dust grains and an external magnetic field (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 7، شماره: 1
2 Evolution of solitons and their reflection and transmission in a plasma having negatively charged dust grains (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 8، شماره: 3
3 High-frequency instabilities in an explosion-generated relativistic plasma (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 9، شماره: 2
4 Low and high frequency instabilities in an explosion-generatedplasma and possibility of wave triplet (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 9، شماره: 1
5 Multifocal terahertz radiation by intense lasers in rippled plasma (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 11، شماره: 2
6 On validity of paraxial theory for super-Gaussian laser beams propagating in a plasma (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 11، شماره: 3
7 Reflection of ion acoustic solitary waves in a dusty plasma with variable charge dust (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 8، شماره: 2
8 Soliton reflection in a magnetized inhomogeneous warm plasma: effect of ionization (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 8، شماره: 2