آقای پروفسور محمود ملا باشی

پروفسور محمود ملا باشی دانشگاه علم و صنعت تهران- ایران

آقای پروفسور محمود ملا باشی

Prof. Mahmoud Molabashi

دانشگاه علم و صنعت تهران- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمود ملا باشی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی