آقای پروفسور موگنز ریشالت پولسن

پروفسور موگنز ریشالت پولسن مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک

آقای پروفسور موگنز ریشالت پولسن

Prof. Mogens Rysholt Poulsen

مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور موگنز ریشالت پولسن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی