آقای پروفسور ویروج ویوانتیکت

پروفسور ویروج ویوانتیکت استاد ، گروه پزشکی آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه Chulalongkorn، بانکوک ، تایلند

آقای پروفسور ویروج ویوانتیکت

Prof. Viroj Wiwanitkit

استاد ، گروه پزشکی آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه Chulalongkorn، بانکوک ، تایلند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ویروج ویوانتیکت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران