آقای دکتر ذبیح قاسم لویی

دکتر ذبیح قاسم لویی استاد دانشگاه Nortumbria انگلستان

آقای دکتر ذبیح قاسم لویی

Dr. Zabih Ghasemlooy

استاد دانشگاه Nortumbria انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ذبیح قاسم لویی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات