آقای دکتر ونو گوپال مدهو آنامدس

دکتر ونو گوپال مدهو آنامدس دانشگاه سنگاپور

آقای دکتر ونو گوپال مدهو آنامدس

Dr. Venu Gopal Madhav Annamdas

دانشگاه سنگاپور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ونو گوپال مدهو آنامدس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی