آقای دکتر رضا میرزایی محمودآبادی

دکتر رضا میرزایی محمودآبادی

آقای دکتر رضا میرزایی محمودآبادی

Dr. Reza Mirzaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا میرزایی محمودآبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست شرکت مهندسان مشاور پارس چگالش - همکاری دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز آبان 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت داراب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی پتروفیزیکی مخازن کنگان و دالان در یکی از چاه های گازی جنوب کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
3 ارزیابی زیست محیطی و توزیع روی در رسوبات تا عمق 1 متر تالاب کمجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 ارزیابی زیست محیطی و توزیع سرب در رسوبات تا عمق 1 متر تالاب کمجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
5 ارزیابی زیستمحیطی و توزیع آرسنیک در رسوبات سطحی تالاب کمجان، فارس، ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
6 ارزیابیتاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب های زیرزمینی منطقه دوکوهک شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
7 استفاده از GIS برای تحلیل حساسیت تک پارامتری روش DRASTIC جهت ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت داراب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی آلودگی فلزات سنگین ناشی از تردد وسایل نقلیه در خاک های اطراف جاده شیراز مرودشت (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
9 بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از پساب ها و آب های برگشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
10 بررسی پایداری شیب‏های مارنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
11 بررسی پراکنش فلزات سنگین آلومینیوم، سرب، کبالت، کروم، منگنز و نیکل در خاک های اطراف کارخانه سیمان سفید نی ریز، استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی پراکىش فلزات سنگین آلومینوم، سرب، کبالت، کروم، منگنز و نیکل در خاک های اطراف کارخانه سیمان استهبان، استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
13 بررسی تأثیر عوامل انسانزاد و زمین زاد، بر ژئوشیمی و آلودگی تالاب پریشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 بررسی رخساره های کوه های قلعه در شمال غربی شهرستان مرودشت و ارائه مدل رسوبی برای این کوه ها (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
15 بررسی غلظت فلزات سنگین آب رودخانه بشار شهر یاسوج (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران های طبیعی
16 بررسی کیفیت آب رود قره آغاج با استفاده از شاخص WIQ (مطالعه موردی: حوضه آبریز مند، فارس، ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
17 بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دوکوهک شیرازجهت استفاده شرب در اردیبهشت 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
18 بررسی کیفیت و روند تغییر شاخص های کمی و تعیین WQI آب سد رودبال (مطالعه موردی: داراب، فارس) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
19 پتروگرافی و تفسیر دولومیت های سانزند جهرم در منطقه شیراز بر اساس داده های میکروسکوپی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
20 تحلیل پایداری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
21 تحلیل پایداری شیب سنگ شیستی دیواره غربی معدن سنگ آهن رباط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
22 چینه نگاری سکانسی و مطالعه کمی و کیفی آهک های توربیدیتی سازند پابده در منطقه شیراز (دریافت مقاله) همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین
23 چینه نگاری سکانسی و مطالعه کمی و کیفی آهک های توربیدیتی سازند پابده در منطقه شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین
24 زمین شناسی زیست محیطی ،رخساره هیدروژئوشیمیایی آب های سطحی منطقه سه هزار شهرستان تنکابن(استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
25 مطالعه محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در شمال شیراز(استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
26 نگاه اجمالی به آبشار فدامی یکی از پتانسیل های ژئوتوریسم شهرستان داراب، استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
27 نگاهی اجمالی به الگوی نظامهای پایدارکشاورزی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست