خانم سپیده قاسم پور

سپیده قاسم پور

خانم سپیده قاسم پور

Sepideh Ghasem pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سپیده قاسم پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مسئول سايتفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران